SaeboFlex og -Reach

Saebos kraftigste ortose med strekkesystem for fingerledd, håndledd og albue.
For deg med moderat til høy grad av spastisitet.
Anskaffes gjennom ortopedisk verksted.

KONTAKT OSS

En ortose, to komponenter


SaeboReach er en kraftig ortose med strekkesystem som dekker båder fingerledd, håndledd og albue. SaeboReach består av den ditale komponenten SaeboFlex, som benytter et springfjærsystem for strekk av fingre, i tillegg til den proksimale komponenten med strikke over albueleddet. 

Ortosen posisjonerer fingre, håndledd og albue i en god posisjon for gjennomføring av gripe-slippe-og-strekke øvelser. SaeboFlex og -Reach bestilles på individuelle mål for optimalisert passform og treningseffekt.

SaeboFlex og -Reach er utviklet som en del av Saebos intensive håndtreningsprogram. Programmet fokuserer på intensiv, oppgavespesifikk hånd- og armtrening. 


SaeboFlex        SaeboReach

 

SaeboFlex - Den distale komponenten

Gripe og slippe. En funksjonell og meningsfull aktivitet
 • SaeboFlex er en kraftig ortose med springfjærsystem, produsert i holdbart og rigid materiale.

 • Ortosen er spesialdesignet for gripe-og-slippe aktiviter for pasienter med økt tonus i hånd etter nevrologisk skade.

 • SaeboFlex er designet basert på oppdatert forskning innen nevrologisk rehabilitering og hjernens evne til reprogrammering (nevroplastisitet) etter repetitiv og intensiv håndrehabilitering.

 • Ortosen består av en håndplate og underarmsstøtte, i tillegg til flere nøkkelkomponenter som tilpasses individuelt.

Odoo • Tekst og bilde
Fingerhetter

Forhindrer fleksjon av ytterste fingerledd. Tilgjengelig i flere størrelser og kan polstres for optimal passform. 

Fingerskinner

Posisjonerer fingrene. Finner i ulike størrelser for ulike fingerlengder. 

Springfjær

Ekstenderer fingrene etter grepet er utført. Finner i ulike varianter for ulik grad av styrke. 

Alle varianter følger med, for mulighet til progresjon ved bedret håndfunksjon. 

Tommelsystem

Muliggjør tilpasning av tommelposisjon i ulike plan etter individuelle behov. Kommer i to ulike størrelser for ulik tommellengde. 

SaeboReach

Gripe-slippe og strekke. En komplett dynamisk ortose.

Evnen til å gripe og slippe alene er ofte ikke nok. For en funksjonell hånd, trengs også en funksjonell arm. 

SaeboFlex sammen med en proksimal komponent over albue utgjør SaeboReach, en komplett dynamisk ortose for hånd og albue. 

SaeboReach består av: 
 • En komplett SaeboFlex

 • En overarmsstøtte

 • En albuestopper

 • Strikksystem for fasilitering av albueekstensjon

Odoo • Tekst og bilde

Vil du vite mer?

Kontakt oss i dag

FAQ - Spørsmål og svar

Dersom du har begrenset funksjon i hånden, men god funksjon i albue, vil SaeboFlex være tilstrekkelig. har du derimot begrenset funksjon i både hånd og albue (svakhet, økt tonus ect.) kan SaeboReach være hensiktsmessig. 

For å kvalifisere for SaeboFlex eller SaeboReach må pasienten oppfylle de fysiske minstekriteriene:

 • Minimum 15 grader aktiv skulderbevegelse i minst et plan

 • Minimum 15 grader aktiv albuefleksjon

 • Minimum 25 % aktiv fingerfleksjon

 • Full passiv ekstensjon av håndledd til minimum 15 grader, optimalt 35 grader, med samtidig full ekstensjon i alle fingerledd. 

Er du usikker på egen armfunksjon? Ta kontakt med ergoterapeut, fysioterapeut eller lege, som kan hjelpe deg å kartlegge funksjon og behov. 

Noen potensielle brukere kan være hindret i bruk av SaeboFlex og -Reach grunnet en eller flere av kontraindikasjonene under:

 • Alvorlig deformitet i fingerledd, håndledd eller albue

 • Uttalt artritt i fingerledd

 • Alvorlig spasticitet med kontrakturer

 • Moderat til alvorlig hevelse og ødem i hånden

 • Åpne sår eller hudirritasjon

 • Redusert kognitiv funkjson: Ute av stand til å forstå og følge enkle instruksjoner