Veiledning 

Her finner du en serie med veiledninger, guider og tips til hvordan du  kan komme i gang med våre produkter.

  Denne siden inneholder:


  Søknadsveiledning


  Instruksjonsvideoer

  Bruksanvisninger

  Brosjyrer
  Demo Logo

  Hvordan søker man om støtte til hjelpemidler?

  Under er en guiden til søknadsprosessen

  NAV har en generell veiledning for hvordan man kan søke hjelpemidler:   https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Hvordan+soke

  Her er noe stikkord om søknadskriterier for varmehjelpemidler som vi har fått fra Hjelpemiddelsentralen i Oslo og Akershus:

  -       Hjelpemiddelbegrepet omfatter ikke klær. Likevel kan sko, sokker, varmesåler, hansker og votter gis.

  -       Kriteriene for å få varmehjelpemidler er: dersom bruker har vesentlig og varig sykdom i blodåresystemet, som utløses av kulde, og fører til unormal blekhet og cyanose i fingre/tær.

  -       I tillegg er det også annen sykdom/skade som kan påvirke blodgjennomstrømningen i kroppen, og da spesielt i hender og føtter. Det kan for eksempel være redusert muskelfunksjon, større skader der muskler og nervebaner er påvirket. 

  -       For å få innvilget varmehjelpemidler må andre og rimeligere tiltak ha blitt vurdert først.

  -       Det skal alltid legges ved medisinske opplysninger fra lege til søknaden, sammen med en funksjonsvurdering der varmehjelpemiddelet er anbefalt.

  -       Legg også ved målskjema til firma til søknad. Disse finner du bl.a. på hjelpemiddeldatabasen.

  -        Som vanlig må alltid lavere rangerte produkter og ikke prisforhandlede produkter begrunnes i søknaden.


  Under viser vi søknadsprossen og hva du trenger å gjøre selv. Som det står i NAV sin veileder kan alle som har langvarig behov for hjelpemidler selv søke. Likevel er det slik at behov skal dokumenteres, så i praksis er det som regel best å sende søknad i samråd med lege, ortoped, eller med fysioterapeut eller ergoterapeut i helsetjenesten i kommunen der du bor. Disse vil også kunne utrede løsningen for deg og hjelpe deg med å søke, og de vil også kunne følge deg opp videre etter du har fått hjelpemiddelet dersom du skulle ha behov for det senere.

    Oversikt over fremgangsmåte:


  Følgende fremgangsmåte gjøres ved søknad og bestilling av hjelpemiddel:

  • Du oppdager et hjelpemiddel du mener vil gi deg tilbake funksjonalitet eller hjelpe en funksjonshemning du har i hverdagen.

  • Du kontakter lege- eller helsetjenesten i kommunen. De vurderer ditt behov og hjelper deg med å finne hjelpemiddelet som passer deg best. Helsetjenesten hjelper deg med å fylle ut søknad om hjelpemiddel.

   1. Du kan også søke selv; merk at behov ofte skal dokumenteres og at helsepersonell vil kunne gjøre dette best for deg.

   2. For spesialtilpassede hjelpemidler må alltid kvalifisert helsepersonell gjøre søknad på grunnlag av dokumentert behov.

  • Søknad sendes til NAV hvor søknad behandles

   1. Søknad kan enten godkjennes eller avslås. Avslag kan påklages, eller du kan be helsetjeneste/lege om å sjekke om ditt behov er godt nok dokumentert i søknad.

  • Dersom søknaden godkjennes hos vil NAV sende bestilling til oss. Vi leverer hjelpemiddelet etter NAV sine instruksjoner

  • Hjelpemiddelet ankommer deg eller helsetjenesten.

  • Du har krav på veiledning og opplæring fra helsetjenesten (  se lenke ) for å sikre at du bruker hjelpemiddelet på en god måte som er til nytte for deg. Cypromed kan bistå dersom de blir kontaktet av helsetjenesten. Cypromed kan ikke bistå før helsetjenesten er kontaktet da det i hovedsak er de som er ansvarlig for tilpasninger og veiledning.


  Våre produkter går som regel som teknisk hjelpemiddel. Du finner skjema og veiledning  her.

  Instruksjonsvideoer

  Brukermanualer

  Kataloger og brosjyrer