Droppfot
Hva er det, og hvilke hjelpemidler kan hjelpe?
24 mai, 2024 etter
Droppfot
Cypromed AS, Karoline Marx

Droppfot som en del av halvsidig lammelse er en hyppig forekommende konsekvens av hjerneslag. Droppfot kan også forekomme alene eller som en del av andre symptombilder på nevrologisk skade eller sykdom, som f.eks. MS, polynevropati eller prolaps. Droppfot er et tegn på fibularislammelse, også kalt peroneuslammelse. Kraften i muskulaturen på forsiden og utsiden av leggen er svekket, og resulterer i at løft av fotbladet blir vanskelig. Dette kan medføre endret gangmønster, redusert gangfunksjon og -hastighet, samt økt falltendens. 

Det finnes flere ulike hjelpemidler for dropfot på markedet, både med strikk og vaier, som SaeboStep. Eller mer avanserte hjelpemidler med funksjonell elektrisk stimulering. En økende mengde forskning støtter bruken av funksjonell elektrisk stimulering (FES) ved droppfot etter hjerneslag, eller annen sentralnervøs sykdom eller skade. Studer viser blant annet at FES kan ha en positiv effekt på ganghastighet, -kvalitet og -symmetri, så vel som energibruk, spastisitet, nevroplastisitet og livskvalitet. Bruk av FES stiller krav til komplette perifere nerver, altså ingen skade på nerven utenfor ryggmargen. Personer med prolaps eller droppfot etter skade på nerven utenfor ryggmargen er derfor ikke kandidat for FES-ortose. 

Fordeler ved bruk av FES

Studier viser signifikant bedring av ganghastighet (1-16, 20-25), selv etter kortvarig bruk av FES mellom to til fem måneder (2, 7-9, 15) og langvarig bruk over seks måneder (3-6, 10-14, 20). Studier rapporterer også forbedring av ganghastighet selv etter at FES-enheten er avslått (10, 12, 14-15, 20). Ganghastighet er en sentral indikator på generell funksjonell mobilitet og funksjon, og indikerer risiko for innleggelse på sykehus eller sykehjem.

I tillegg viser studier redusert energibruk ved forflytning og lavere grad av anstrengelse ved fysiologiske målinger (1, 7, 9, 12-15,17). En studie viste også redusert energibruk ved gange både med og uten FES-enhet (17). 

Studier viser økt symmetri i ganglag, som assosieres med økt stabilitet og redusert fallrisiko (8, 10, 18). 

Ved subjektive målinger av pasientens egen opplevelse av bruk av FES-ortose, rapporterer studier at pasientene føler seg tryggere (3, 8), har redusert frykt for å falle (19) og opplever økt selvstendighet i daglige aktiviteter (27). Det rapporteres også færre fall (8) og økt stabilitet ved gange i ujevnt terreng (26).

WalkAide II 

Cypromed er forhandler av WalkAide II i Norge. WalkAide er klassifisert som et ortopedisk hjelpemiddel. Utprøving gjennomføres derfor gjennom et ortopedisk verksted, hvor ortopediingeniør finner riktig ortose og gjør individuelle tilpasninger. Vi har samarbeid med ortopediske verksteder i hele Norge, og kan være behjelpelig med å opprette kontakt mellom bruker og ortopediingeniør. Søknadsprosessen gjennomføres gjennom legespesialist. Dette kan være nevrolog, ortoped, barnelege og fysikalskmedisiner. 

For bruk av WalkAide eller andre FES-ortoser som stimulerer peroneusnerven er man avhengig av at den perifere nerven er intakt. Dersom det er skade på nerven kan andre hjelpemidler, som f.eks. SAEBOSTEP, være et alternativ. Denne vurderingen kan en ortopediingeniør bistå med. 

Referanser

1. Burridge, J., Taylor, P., Hagan, S., Wood, D. & Swain, I. (1997). The E ectsofCommon PeronealNerveStimulationontheE ortand Speed of Walking: A Randomized Controlled Clinical Trial with Chronic Hemiplegic Patients. Clin Rehab, 11:201-210.2. 

2. Wilkinson, I. A., Burridge, J., Strike, P., & Taylor P. (2014). A Randomised Controlled Trial of Integrated Electrical Stimulation and Physiotherapy to Improve Mobility for People Less than 6 Months Post Stroke. Disabil Rehabil Assist Technol, 14,1-7. 

3. Everaert, D. G., Stein, R. B., Abrams, G. M., Dromerick, A. W., Francisco, G.E., Hafner, B. J., Huskey, T. N., Munin, M. C., Nolan, K. J., & Cufta, C. V. (2013). E ect of a Foot-Drop Stimulator and Ankle-foot Orthosis on Walking Performance After Stroke: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Neurorehabil Neural Repair, 27, 579-591.4. Kluding,P.M.,Dunning,K.,O’Dell,M.W.,Wu,S.S.,Ginosian,J.,Feld, J., & McBride, Kl. (2014). Foot Drop Stimulation Versus Ankle Foot Orthosis after Stroke: 30-Week Outcomes. Stroke, 44,1660-1669.

5. Bethoux, F., Rogers, H. L., Nolan, K. J., Abrams, G. M., Annaswamy, T. M., Brandstater, M., Browne, B., Burn eld J. M., Feng, W., Freed, M. J., Geis, C., Greenberg, J., Gudesblatt, M., Ikramuddin, F., Jayaraman, A., Kautz, S. A., Lutsep, H. L., Madhavan, S., Meilahn, J., Pease, W. S., Rao, N., Seetharama, S., Sethi, P., Turk, M. A., Wallis, R. A., & Kufta, C. (2014). The E ects of Peroneal Nerve Functional Electrical Stimulation Versus Ankle- Foot Orthosis in Patients with Chronic Stroke: A Randomized Controlled Trial. Neurorehabil Neural Repair, 28(7), 688-697. 


6. Bethoux, F., Rogers, H. L., Nolan, K. J., Abrams, G. M.,  Annaswamy,T.M., Brandstater,M., Browne,B., Burn eldJ. M., Feng, W., Freed, M. J., Geis, C., Greenberg, J., Gudesblatt, M., Ikramuddin, F., Jayaraman, A., Kautz, S. A., Lutsep, H. L., Madhavan, S., Meilahn, J., Pease, W. S., Rao, N., Seetharama, S., Sethi, P., Turk, M. A., Wallis, R. A., & Kufta, C. (2015). Long- Term Follow-Up to a Radomized Controlled Trial Comparing Peroneal Nerve Functional Electrical Stimulation to an Ankle- Foot Orthosis for Patients with Chronic Stroke. Neurorehabil Neural Repair, 29(10), 911-22. doi: 10.1177 /1545968315570325

7. Burridge, J. H., Elessi, K., Pickering, R.M., & Taylor, P. N. (2007). Walking on an Uneven Surface: The E ect of Common Peroneal Stimulation on Gait Parameters and Relationship Between Perceived and Measured Bene ts in a Sample of Participants with a Drop-Foot. Neuromodulation, 10(1), 59-67.

8. Hausdor , J. M., & Ring, H. (2008). E ects of a New Radio Frequency-Controlled Neuroprosthesis on Gait Symmetry and Rhythmicity in Patients with Chronic Hemiparesis. Am J Phys Med Rehabil, 87(1), 4-13.

9. Johnson, C. A., Burridge, J. H., Strike, P. W., Wood, D. E., & Swain, I. D. (2004). The E ect of Combined Use of Botulinum Toxin Type A and Functional Electrical Stimulation in the Treatment of Spastic Drop Foot after Stroke: A Preliminary Investigation. Arch Phys Med Rehabil, 85(6), 902-909.

10. Laufer, Y., Ring, H., Sprecher, E., & Hausdor , J. M. (2009). Gait in Individuals with Chronic Hemiparesis: One-Year Follow-up of the E ects of a Neuroprosthesis that Ameliorates Foot Drop. J of Neuro PT, 33, 104-110.

11. Laufer, Y., Hausdorf, J. M., & Ring, H. (2009). E ects of a Foot Drop Neuroprosthesis on Functional Abilities, Social Participation, and Gait Velocity. Am J Phys Med Rehabil, 88, 14-20.

12. Stein, R. B., Chong, S. L., Everaert, D. G., Rolf, R., Thompson, A. K., Whittaker, M., Robertson, J., Fung, J., Preuss, R., Momose, K., & Ihashi, K. (2006). A Muliticenter Trial of a Footdrop Stimulator Controlled by a Tilt Sensor. Neurorehabil Neural Repair; 20(3), 371-379.

13. Stein, R. B., Everaert, D., Chong, S. L., & Thompson, A. K. (2007). Using FES for Foot Drop Strengthens Cortioco-Spinal Connections. 12th Conference of the International FES Society, 2007.

14. Stein, R. B., Everaert, D. G., Thompson, A. K., Chong, S.L., Whittaker, M., Robertson, J., & Kuether, G. Long Term Therapeutic and Orthotic E ects of a Foot Drop Stimulator on Walking Performance in Progressive and Nonprogressive NeurologicalDisorders. NeurorehabilNeuralRepair,24(2),152-167. FES CLINICAL acplus.com | 888.884.6462 MRK 0523

15. Taylor, P. N., Burridge, J. H., Dunkerley, A. L., Wood, D. E., Norton, J. A., Singleton, C., & Swain, I. D. (1999). Clinical Use of the Odstock Dropped Foot Stimulator: Its E ect on the Speed and E ort of Walking. Arch Phys Med Rehab, 80, 1577-1583.

16. Wieler, M., Stein, R. B., Ladouceur, M., Whittaker, M., Smith, A. W., Naaman, S., Barbeau, H., Bugaresti, J., & Aimone, E. (1999). Multicenter Evaluation of Electrical Stimulation Systems for Walking. Arch Phys Med Rehab, 80, 495-500.

17. Voigt, M., & Sinkjaer, T. (2000). Kinematic and Kinetic Analysis of the Walking Pattern in Hemiplegic Patients with Foot-Drop Using a Peroneal Nerve Stimulator. Clin Biomech, 15(5), 340-51.

18. Ring, H., Treger, I., Gruendlinger, L., & Hausdorf, J. M. (2009). Neuroprosthesis for Footdrop Compared with Ankle-Foot Orthosis: E ects on Postural Control During Walking. J Stroke Cerebrovasc Dis, 18(1), 41-47.

19. Robertson, J. A., Eng, J. J., & Hung, C. (2010). The E ect of Functional Electrical Stimulation on Balance Function and Balance Con dence in Community-Dwelling Individuals with Stroke. Physiother Can, 62, 114–19.

20. Everaert, D. G., Thompson, A. K., Chong, S. L., & Stein, R. B. (2010). Does Functional Electrical Stimulation for Foot Drop Strengthen Corticospinal Connections? Neurorehabil Neural Repair, 24(2), 168-177.

21. Perera, S., Mody, S.H., Woodman, R.C., & Studenski, S. A. (2006). Meaningful Change and Responsiveness in Common Physical Performance Measures in Older Adults. J Am Geriatr Soc, 54, 743-749.

22. Tilson, J. K., Sullivan, K. J., Cen, S. Y., Rose, D. K., Koradia, C.H., Azen, S. P., & Duncan, P. W. (2010). Locomotor Experience Applied Post Stroke (LEAPS) Investigative Team. Meaningful Gait Speed Improvement During the First 60 Days Poststroke: Minimal Clinically Important Di erence. Phys Ther, 90, 196-208.

23. Shiels, J., Wilkie, K., Bulley, C., Smith, S.,& Salisbury, L. (2011). A Mixed Methods Service Evaluation of a Pilot Functional Electrical Stimulation Clinic for the Correction of Dropped Foot in Patients with Chronic Stroke. Primary Health Care Research & Development, 12, 187–199

24. El-Sodany, A., El-Kafy, E., & El-Fiky, A.. (2016). E ectiveness of Functional Electrical Stimulation for Foot Drop on Walking Abilities and Balance Performance in Saudi Individuals with Chronic Stroke. Jokull.

25. Street, T., Swain, I., & Taylor, P. (2017). Training and Orthotic E ects Related to Functional Electrical Stimulation of the Peroneal Nerve in Stroke. J Rehabil Med, 49(2),113-119. doi: 10.2340/16501977-2181

26. Van Swigchem, R., van Duijnhoven, H. J., den Boer, J., Geurts, A. C., & Weerdesteyn, V. (2012). E ect of Peroneal Electrical Stimulation Versus an Ankle-Foot Orthosis on Obstacle Avoidance Ability in People with Stroke- Related Foot Drop. Phys Ther, 3(92), 398-406. 

27. Dujovic, S., Malesevic, J., Malesevic, N., Vidakovik, A. S., Bijelic, G., Keller, T., & Konstantinovic, L. (2017). Novel Multi-pad Functional Electrical Stimulation in Stroke Patients: A Single- Double Blind Randomized Study. NeuroRehabilitation, 41(4), 791-800. 

Droppfot
Cypromed AS, Karoline Marx 24 mai, 2024
Share this post
Arkiver