SaeboMirror Box

Speilboks til speilterapi.
Enkel å legge sammen for transport og oppbevaring.
Ypperlig på treningsrommet, i hjemmet  og til hjemmebesøk.

Kontakt oss

Den ultimate speilboksen


Saebo Mirror Box er en praktisk speilboks for speilterapi, og fungerer godt både på klinikken og i hjemmet. 

Speilterapi benyttes primært for opptrening av motorisk håndfunksjon etter slag eller andre nevrologiske skader eller sykdom. 

Innovativt og praktisk design

 • Lav vekt
 • Kan enkelt settes opp og pakkes bort med en hånd
 • Sammenleggbar for enkel oppbevaring og transport


Speilterapi

"Jeg tror det ikke før jeg ser det

Speilterapi er en enkelt, men effektiv måte å fremme nevroplastisitet etter hjerneslag eller annen nevrologisk skade eller sykdom. 


Nevroplastisitet er hjernens evne til å reorganisere og tilpasse seg etter den stimuli den utsettes for. Ved repetitiv og kontinuerlig trening etter hjerneslag eller -skade kan hjernen tilpasse seg og overta tapt funksjon fra skadde deler av hjernen.

Ved bruk av Saebo Mirror Box fremmes endringer i hjernen ved bruk av frisk hånd og refleksjon i speilet. Den affiserte hånden plasseres inne i boksen, ute av syne, og den friske hånden ligger på utsiden og reflekteres i speilet. De speilede bevegelsene av den friske hånden bidrar til å forme nye nervebaner ved at hjerne visualiserer at den affiserte hånden gjør samme bevegelse. 

Fordeler og resultater

 • Gjennomføres enkelt med en hånd
 • Kan gjennomføres selvstendig som egentrening
 • Bedrer motorisk funksjon
 • Bedrer sensibilitet
 • Reduserer neglekt
 • Reduserer spastisitet
 • Reduserer smerte


Kontakt oss her​

FAQ - Spørsmål og svar​

Pasienter med redusert håndfunksjon som følge av slag eller hjerneskade.

 • Brukeren må ha tilstrekkelig kognitiv funksjon til å opprettholde fokus i minimum 10 minutter sammenhengende, og ha tilstrekkelig verbale evner til å følge instruksjon. 

 • Brukeren må ha tilstrekkelig syn til å se en klar refleksjon av hele hånden i speilet. 

 • For pasienter med visuell neglekt, må brukeren være i stand til å vende ansiktet mot speilrefleksjonen når instruert og å opprettholde fokus på speilrefleksjonen i minimum 5-10 minutter. 

Ja, speilboksen lar seg enkelt håndtere med en hånd. Etter en innføring i øvelser med fysioterapeut eller ergoterapeut kan du enkelt fortsette treningen hjemme på egenhånd. 

Saebo Mirror Box kan benyttes til hjemmetrening uten tilsyn, men vi anbefaler at treningen gjennomføres i samråd med kompetent helsepersonell. Dette for å sikre riktig dosering og progresjon. 

Speilterapi er en behandlingsmetode med godt evidensgruonnlag for rehabilitering av håndfunksjon etter hjerneslag eller hjerneskade. Under speilterapi plasserer brukeren den affiserte hånden inne i speilboksen, og den affiserte armen foran speilet. Brukeren blir så instruert i ulike finmotoriske oppgaver som gjennomføres med uaffisert hånd, mens brukeren ser på refleksjonen i speilet og samtidig forsøker å gjennomføre samme øvelse med affisert hånd inne i boksen. Speilterapi bidrar til at nervesystemet opplever den affiserte hånden som frisk, og gir en illusjon av at begge hender fungerer normalt. 

 

Som ved all annen nevrologisk rehabilitering er tilstrekkelig antall repetisjoner og kontinuitet sentralt. Forskning antyder at best effekt oppnås ved bruk minimum fem dager i uken, i 30 minutter per dag. 

 

Ja, Saebo Mirror Box må gjerne kombineres med andre hjelpemidler. Bruk av nevromuskulær elektrisk stimulering, eksempelvis ved bruk av OmniHi5 eller SaeboStim One, kan bidra til å øke stimulering av muskulaturen under trening.