SaeboMAS og MAS mini

Dynamisk armavnaster som eliminerer tyngdekraften.
Tilgjengelig i bordmonterd og gulvstående versjon.
Ekstrautstyr for økt bevegelse i underarm.

Kontakt oss for utprøving

Odoo • Bilde og tekst

Saebo MAS og MAS mini

Den dynamiske armstøtten eliminerer tyngdekraften og legger til rette for godt skulder- og albuebevegelser.

Orginalen SaeboMAS er utviklet for institusjoner, og den hendige MAS mini er spesielt tilpasset bruk i hjemmet. MAS-serien er tiltenkt pasienter som etter nevrologisk eller ortopedisk skade har redusert styrke i arm og skulder, og som gjennom avlastning fra tyngdekraften kan gjennomføre funksjonelle oppgaver og trening.

Maksimer funksjon med vektavlastning. Forbedre styrke og kontroll.  

Oppnå økt selvstendighet ved bruk av SaeboMAS-serien ved daglige gjøremål. MAS-serien underbygger brukerens selvstendighet, og muliggjør aktiviteter som ellers ville vært umulig uten hjelp fra familiemedlemmer eller helsepersonell. På institusjon bidrar MAS til å frigjøre personale til andre arbeidsoppgaver. 

Avlastning av armens vekt forbedrer ikke kun funksjonen ved daglige gjøremål, men kan øke motoriskbedring ved relæring av normale bevegelsesmønstre. Treningsøvelser og funksjonelle oppgaver som å spise og drikke kan gjennomføres med minimal kompensasjon ved bruk av Saebo MAS eller MAS mini. 

MAS-serien muliggjør funksjonell trening. For pasienter med svakhet proksimalt i skulder og overarm legger vektavlastningen til rette for intensive og funksjonelle håndtreningsmetoder som tidligere ikke har kunne gjennomføres grunnet redusert stabilitet og kontroll av armen. MAS-serien kan kombineres med andre hjelpemidler for økt håndfunksjon, f.eks. SaeboGlove.

SaeboMAS

Dynamisk armstøtte spesielt designet for å assistere, fasilitere og utfordre skulder og albue under funksjonelle oppgaver. Utformet for bruk på sykehus eller andre institusjoner. 

Komponenter og fordeler

 • Justerbart, trinnløst fjærbasert system som tillater ulik grad av assistanse

 • Innlemmer alle bevegelsesplan og muliggjør bevegelser i kombinerte plan

 • Gradert avlastningssystem gjør det mulig å følge progresjonen

 • Justerbar høyde

 • Kan brukes med gulvstativ med hjul eller festes til bordplate

 • Komfortabel og formbar underarmsstøtte, med avtagbar liner for enkel rengjøring

 • Albue- og håndleddsstøtten tilgjengelig som tilleggsutstyr


Odoo • Tekst og bilde
Odoo • Bilde og tekst

SaeboMAS mini

En hendig, kompakt og portabel utgave av SaeboMAS, spesielt designet for å imøtekomme hjemmets dimensjoner. MAS mini passer perfekt på kjøkken- eller arbeidsbordet. 

Komponenter og fordeler

 • Kompakt design perfekt for bruk hjemme eller i mindre institusjoner og klinikker

 • Trinnløst fjærbasert avlastningssystem tillater ulik grad av assistanse

 • Innlemmer alle bevegelsesplan og muliggjør kombinerte bevegelser

 • Justerbar høyde

 • Portabelt bordfeste er inkludert

 • Komfortabel og formbar underarmsstøtte, med avtagbar liner for enkel rengjøring

 • Lav vekt

Hvordan kan jeg søke?

SaeboMas mini er et teknisk hjelpemiddel som kan søkes dekket gjennom Hjelpemiddelsentralen. Det vanligste er at ergo- eller fysioterapeut i kommunen søker. Produktet ligger også i Hjelpemiddeldatabasen. 

SaeboMas mini - NAV nr 230034

Hva følger med av utstyr?

Når du får en SaeboMas mini følger det med en stor og en liten skål til å legge armen i. I tillegg  er det en håndleddsstøtte som kan festes på dersom håndleddet faller ned på bordet. Det er også en albuestopper som kan kobles til for å hindre at armen sklir ut bakover.

Tilleggsutstyr

SaeboMas supinator: Det kan også søkes om en ekstra del som gir pronasjon og supinasjon (rotasjon av underarmen). Denne delen gir en ekstra stor frihetsgrad i bevegelse av underarmen.

Har du spørsmål om SaeboMAS eller MAS mini?

Kontakt oss, så hjelper vi deg!

FAQ - Spørsmål og svar

SaeboMAS-serien er designet for personer som har / har hatt skader som har resultert i: 

 • Redusert armfunksjon

 • Skuldersvakhet og/eller -smerte

 • Svakhet eller redusert muskulær utholdenhet i arm, eller smerte i arm

Eksempler på diagnoser som kan ha utbytte av SaeboMAS-serien: Hjerneslag, traumatisk hjerneskade, MS, Guilian-Barre, ALS, ortopediske skulder- og/eller albueskader.

Bruk av SaeboMAS anbefales ikke ved: 

 • Alvorlig skulder-/albuesmerte

 • Akutte frakturer i skulder, albue eller overarm

 • Redusert kognitiv funksjonsevne. Ute av stand til å oppfatte og følge enkel instruksjon.

SaeboMAS mini er en kompakt og portabel versjon av den originale SaeboMAS. SaeboMAS er primært utviklet for bruk på sykehus eller andre institusjoner. SaeboMAS mini derimot er spesielt utviklet for bruk i hjemmet, eller ved rehabilitering av barn.