OmniHi5

Funksjonell elektronisk stimulerende ortose for hånd.
For deg med spastisitet grunnet sentral nerveskade.
Ta kontakt for utprøving i dag.

Kontakt oss her

Åpne hånden med OmniHi5


OmniHi5 er et funksjonelt grepshjelpemiddel som kan hjelpe deg som ikke greier å åpne hånden etter f.eks slag eller nerveskader. OmniHi5 er en elektrisk stimulator som stimulerer kroppens egne muskler slik at hånden kan åpnes for at man skal få tilbake et funksjonelt grep. En åpen hånd hjelper også personer med lammelser til bedre håndhygiene, bruk av svak hånd som en aktiv støttehånd i tohånds-aktiviteter og gir reduserte smerter som skyldes spastisitet.

Artnr.: H1-1000 / HMS-Artnr.: 269760


​Les mer om elektrostimulering her!

Mange funksjoner!

OmniHi5 har en rekke innebygde funksjoner som NMES, sEMG, ETS (FES) og PAS. Dette verktøysettet vil hjelpe bruker til å utføre daglige funksjonelle oppgaver og kan i tillegg tilføre rehabiliterende effekt. Kan brukes både på overarm og underarm.

Tilbakefører funksjon

OmniHi5 vil kunne tilbakeføre et aktivt grep, slik at brukerne av produktet igjen vil kunne utføre daglige oppgaver som ellers ville vært umulig. Dette gjør at brukerne igjen kan få tilbake både funksjon og selvstendighet i hverdagen.

Innebygd batteri

Enheten kommer med et innebygd og oppladbart batteri for lang tids bruk. Enheten lar seg lett lade via en USB port  og krever lite vedlikehold.

Innebygde Elektroder

Enheten kommer med innebygde elektroder i rustfritt stål. Det betyr at du som bruker aldri trenger å tenke på å skifte elektroder, slik man må på andre enheter. Man behøver heller ikke bekymre seg for irritasjon eller sår fra slitte gel-elektroder.

Enkel betjening. Elegant design

Et hjelpemiddel spesielt egnet for pasienter som sliter med å åpne hånden før og etter grep. En stor utfordring for mange som rammes av hjerneslag. Unikt apparat som gir strømstimulering til svake muskler når den føler at du prøver å strekke hånd og fingre. Den kommer med innebygd EMG-måler som føler det elektriske nivået i musklene når du prøver å strekke hånd- og fingre. Når den merker at bruker ønsker å åpne hånden tilfører den strømstimulering (FES) av de samme musklene. Den kan programmeres slik at når du prøver å strekke før du skal gripe, men ikke får det til, kommer det strømstimulering til musklene for å hjelpe dem å gjøre jobben de ikke klarer selv. Hvor lenge strekken holder, blir spesialprogrammert den enkelte. Det samme blir terskelen for når strømmen slår inn, ut ifra hvor mye du prøver å strekke selv.

Få tilbake funksjonen i hånden

I praksis vil dette hjelpemiddelet hjelpe mange slagrammede og personer med MS og CP, til en bedre håndfunksjon i det daglige. Det å få en åpen hånd letter håndhygiene gjennom håndvask. En knyttet, spastisk hånd kan gi mange problemer som sopp- og bakteriedannelse inne i håndflaten, vond lukt, vansker med å få på seg klær og sterke smerter. Det å kunne åpne hånden er også nødvendig for å bruke den som en aktiv støttehånd ved for eksempel snekring, bæring og matlaging. Mange en-håndsbrukere bruker tennene når de skal gjøre daglige gjøremål fordi de mangler noe å holde ting fast med når de skal dra, åpne eller vri på ting. Det å få hjelp til å åpne hånden er også helt nødvendig før grep og for å klare å slippe gjenstander etter grep. OmniHi5 er enkel å få på med en hånd og tar bare sekunder å få festet. Den fungerer også godt på triceps og strekk av albuen. 

Styres og tilpasses med app på iPad

Om man ønsker, kan man koble enheten til en app på iPad. Her kan man stille inn hvor mye egenaktivitet som skal til for å få strømstimmulering i ETS programmet. Vargiheten på strømmen programmeres også her. En kan avlese hvor mye egenaktivitet man klarer i et eget EMG program og det er spillfunksjoner for å jobbe med egenaktivitet i strekkerne. 

Se film her 

Enkel å tilpasse og justere for klinisk personell

Enheten krever lite programmering for klinisk helsepersonell. I mange tilfeller vil enheten enkelt kunne tilpasses bruker av klinisk personell og det er minimalt med opplæring som trengs. Bruker vil selv kunne benytte enheten i det daglige uten problem etter  kort innføring. Enheten er designet for at den skal være trygg og intuitiv å bruke, selv uten opplæring.

Vi skjønner at ny teknologi kan virke skremmende i starten. Derfor tilbyr vi gratis nettbaserte kurs i FES. På den måten kan du som klinisk personell få innføring av oss i Cypromed før du møter pasient. Vi tilbyr også å hjelpe til på utprøvinger. Vi kan assistere klinisk personell og bruker via nettbasert utprøving. Om det skulle vise seg å bli nødvendig kan vi også sende vårt kliniske personell for å bistå ved utprøving, tilpasning og justering.

For å komme i kontakt med oss for en utprøving eller kurs, ta kontakt med oss via skjema du finner nederst på denne siden.

FAQ - Spørsmål og svar​

Dersom du har en medisinsk tilstand som gjør at du vil få nytte av OmniHi5, så kan enheten søkes om via trygdeordningene vi har i Norge.

Funksjonelle elektriske stimulatorer for ben og arm vil alltid testes ut av fagpersoner.

Det hele starter med at du som bruker tar kontakt med fastlege eller fysio-/ergoterapeut i kommunen hvor du bor. Om du ønsker, kan vi sette deg i kontakt med disse. Bruk skjema nederst på siden om du ønsker mer informasjon om dette.

Hvordan man installerer og bruker appen er beskrevet i brukermanualen som medfølger enheten.

OmniHi5 kommer med app til iPad. Du finner denne i AppStore: SEMG-2003E

I denne videoen får du en innføring i bruk av appen for tilpasning av OmniHi5

 
 
 

Absolutt! Vi tilbyr både demostrasjoner via nettbaserte kurs og i visse tilfeller også med personlig oppmøte. Vi har kunskapsrike klinisk personell som vil bistå deg og bruker gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss via skjema under, så kommer vi tilbake til deg.

Jeg opplever ubehag ved stimulering, hva gjør jeg?

Fukt alltid huden før du tar på ortose, og sørg for at hun holdes fuktig i hele bruksperioden. Dette er viktig for konduktiviteten mellom elektrodene og huden. Dersom du bruker ortose sammenhengende over lengre tid (1-2 timer), kan det være hensiktsmessig å bruke en kontakt-gel. Dette finnes egne typer gel som er utviklet for å redusere motstand og øke konduktivitet, og som tørker sakte.

Har du spørsmål om OmniHi5?

Kontakt oss her!