Varmehjelpemidler
Hva er det? Og hvem har rett på det?
31 januar, 2022 etter
Varmehjelpemidler
Cypromed AS, Karoline Marx

Varmehjelpemidler er medisinske hjelpemidler for bekledning av hender og føtter, som inneholder varmetråder drevet av et integrert batteri. Varmehjelpemidler er altså hansker, votter, sokker el. med integrert varmeelement som er tilpasset personer med spesielle medisinske behov. 

Disse medisinske behovene omfatter særlig sykdommer og skader som rammer selve blodåresystemet. Dette kan eksempelvis være primær arteriosklerose, vaskulitter, vasospasmer, systemisk lupus erythematosus eller kryofibrinogenemi. Leddgikt (revmatisme) og diabetes kan også gi tilsvarende forandringer i blodårene, som kan resultere i medisinske komplikasjoner.

Også andre tilstander kan gi grunnlag for varmehjelpemidler. Dette gjelder særlig sykdommer eller skader som påvirker blodsirkulasjonen i kroppen, og særlig i hender og føtter. Tilstander med redusert muskelfunksjon, lammelser, kan medføre redusert blodsirkulasjon. Eksempler på dette er visse former for Cerebral parese og polio. Men dette omfatter også større skader der muskulatur og nervevev.

Ved behov for spesialtilpasninger, f.eks. ved betydelige deformiteter av hender eller føtter, kan det søkes om dette. Er du usikker på hvilke tilpasninger som er mulig? Ta kontakt på [email protected] eller tlf. 62 57 44 33.

Varmehjelpemidler skal sørge for at normal kroppstemperatur opprettholdes for personer med medisinske behov. For personer uten særlig medisinsk behov finnes det varmebekledning på det private markedet som i de aller fleste tilfeller er tilstrekkelig. Er du usikker på om dine plager ved kulde skyldes tilstander som nevnt ovenfor? Snakk med din fastlege, så vil dere sammen finne ut av om du har behov for varmehjelpemidler.

Du kan se våre produktkataloger her!

Hvordan utmerker Cypromeds varmehjelpemidler seg, sammenliknet med likende produkter?

Våre hjelpemidler er markedets foretrukne førstevalg på grunn av sin spesielt gode varmeeffekt, og også en rekke andre unike egenskaper. Våre produkter er i motsetning til varmeprodukter på det private markedet, spesialtilpasset for personer med medisinske behov. 

Med over 20 års erfaring og samarbeid med klinisk personell er våre hjelpemidler enkle å bruke og trygge for alle. Våre produkter er godkjent i henhold til de strenge kravene i medisinsk direktiv. Våre batterier er også godkjent etter IEC 62133, som tilsier at batteriene er meget trygge i bruk. I tillegg har våre produkter flere integrerte sikkerhets-barrierer som gir bruker beskyttelse fra uønskede hendelser. Dette gjør produktene trygge å bruke selv for personer med redusert følelsessans eller redusert evne til å kommunisere ubehag og smerte. 

Vi leverer våre varmehjelpemidler med høy varmeeffekt som standard. Produktene leverer opp til 11 W varmeeffekt, som betyr at produktene holder deg varm i lang tid, selv i svært kaldt vintervær. Vi er de eneste i markedet som leverer dette som standard. 

Våre batterier har høy kapasitet og våre batterier i voksenstørrelse holder 19.8 Wh. Dette resulterer i at den høye varmeffekten kan opprettholdes i minst 1,5 time. Vi er de eneste på det norske markedet som leverer dette som standard. Produkter for barn/ungdom leveres med mindre batterier. Mindre batterier kan også tilbys voksne, ved ønske om redusert vekt på produktene. Det må da forventes redusert brukstid. Brukstiden vil alltid være avhengig av omgivelsestemperatur, effekt-trinn, størrelse og materiale på produktet. 

Har du spørsmål knyttet til varmehjelpemidler? Send mail til [email protected] eller ring 62 57 44 33.

Varmehjelpemidler
Cypromed AS, Karoline Marx 31 januar, 2022
Share this post
Arkiver