Varmehjelpemidler
Hva er det? Og hvem har rett på det?
16 mai, 2024 etter
Varmehjelpemidler
Cypromed AS, Karoline Marx

Varmehjelpemidler er medisinske hjelpemidler for bekledning av hender og føtter, som inneholder varmetråder drevet av et integrert batteri. Varmehjelpemidler er altså hansker, votter, sokker eller tilsvarende, med integrert varmeelement som er tilpasset personer med spesielle medisinske behov

Disse medisinske behovene omfatter særlig sykdommer og skader som rammer selve blodåresystemet. Dette kan eksempelvis være primær arteriosklerose, vaskulitter, vasospasmer, systemisk lupus erythematosus eller kryofibrinogenemi. Leddgikt (revmatisme) og diabetes kan også gi tilsvarende forandringer i blodårene, som kan resultere i medisinske komplikasjoner. 

Andre tilstander kan også gi grunnlag for varmehjelpemidler. Dette gjelder særlig sykdommer eller skader som påvirker blodsirkulasjonen i kroppen, og særlig i hender og føtter. Tilstander med redusert muskelfunksjon, lammelser, kan medføre redusert blodsirkulasjon. Eksempler på dette er visse former for Cerebral parese og polio. Men dette omfatter også større skader der muskulatur og nervevev.

Personer med amputasjoner kan også ha behov for varmehjelpemidler. I disse tilfellene kan det være behov for spesialtilpassede hjelpemidler, da standardplagg sjeldent gir optimal passform og konsentrert varmeeffekt der hvor det trengs mest. Ved ønske eller behov for spesialtilpasninger, f.eks. ved betydelige deformiteter av hender eller føtter, kan dette søkes om. Spesialtilpasninger for å muliggjøre selvstendig bruk (på- og avkledning) av hjelpemidlene kan også søkes om. Er du usikker på hvilke tilpasninger som er mulig?
Ta kontakt på 
[email protected] eller tlf. 62 57 44 33.

Varmehjelpemidler skal tilføre varme som kroppen ikke produserer selv på en tilfredsstillende måte og er ment for personer med medisinske behov. For personer uten særlig medisinsk behov finnes det varmebekledning på det private markedet som i de aller fleste tilfeller er tilstrekkelig. Er du usikker på om dine plager ved kulde skyldes tilstander som krever varmehjelpemidler? Snakk med din fastlege, så kan dere finne ut av om du har behov for varmehjelpemidler sammen 

Se våre varmehjelpemidler her!

Her finner du også mer informasjon om egenskaper, målskjema og brukermanual.

Hva skiller Cypromeds varmehjelpemidler fra lignende produkter?

Våre hjelpemidler er markedets foretrukne førstevalg på grunn av sin spesielt gode varmeeffekt, og også en rekke andre unike egenskaper. Våre produkter er i motsetning til varmeprodukter på det private markedet, spesialtilpasset for personer med medisinske behov. Hensikten med produktene er ikke bare å tilføre tilleggsvarme, produktet skal i mange tilfeller også tilføre varme som brukeren ikke greier å generere selv.

Med over 20 års erfaring og samarbeid med klinisk personell er våre hjelpemidler enkle å bruke og trygge for alle. Våre produkter er godkjent i henhold til de strenge kravene i medisinsk direktiv. Våre produkter har flere integrerte sikkerhets-barrierer som gir bruker beskyttelse fra uønskede hendelser. Dette gjør produktene trygge å bruke selv for personer med redusert følelsessans eller redusert evne til å kommunisere ubehag og smerte. 

Vi leverer våre varmehjelpemidler med høy varmeeffekt som standard. Dette betyr at produktene holder deg varm i lang tid, selv i svært kaldt vintervær. 

Spørsmål om varmehjelpemidler?

Har du spørsmål knyttet til varmehjelpemidler? Send mail til [email protected] eller ring 62 57 44 33.

Varmehjelpemidler
Cypromed AS, Karoline Marx 16 mai, 2024
Share this post
Arkiver