Hvordan gjennomføre en digital utprøving?
En enkel og rask metode for utprøving av hjelpemidler
31 mai, 2022 etter
Hvordan gjennomføre en digital utprøving?
Cypromed AS, Karoline Marx

Digital utprøving med demokit

Vi i Cypromed tilbyr ulike former for utprøving, og får stadig spørsmål om hvordan en digital utprøving gjennomføres. I denne posten vil vi gi en kort innføring i hvordan en utprøving kan gjennomføres, enkelt og effektivt, både for helsepersonell og pasient.

En digital utprøving er helt enkelt at vi (Cypromed) sender ut et demokit av produktet som ønskes utprøvd, utprøvingen gjennomføres med veiledning på videosamtale, og kitet returneres til oss etter ca. 2 uker med posten. Helt uten kostnad.  

Alle utprøvingen skjer i samarbeid med helsepersonell, ergoterapeut eller ortopediingeniør, eller rådgiver i Nav. Demokit sendes ikke til privatpersoner (brukere/pasienter). Er du pasient eller pårørende og ønsker utprøving av et produkt, anbefaler vi derfor at du kontakter ergoterapeut i din hjemkommune (evt. ortopedisk verksted) og opplyser om hvilket produkt du ønsker å prøve. De vil da avtale utprøving med oss. 

Odoo • Tekst og bilde

Avtal utprøving og få tilsendt demokit

Første steg i utprøvingen er å avtale lån av demokit. Er du pasient eller pårørende anbefaler vi at du kontakter ergoterapeut i din hjemkommune, eller ortopediingeniør ved nærmeste ortopediske verksted. 

Som helsepersonell kan du sende mail og skrive hvilket produkt du ønsker å låne, og evt. når du ønsker å låne dette. Dersom du ønsker å diskutere en pasient er vi mer en gjerne behjelpelig på telefon for å finne riktig produkt sammen. 

Digital opplæring og/eller utprøving

Hvor du gjennomfører utprøvingen bestemmer du og pasienten. Ønsker du å ha med veiledning på Teams (videosamtale) eller telefon, kan vi avtale en tid for dette. Det kan da være en fordel å ha med PC eller nettbrett.

Noen velger heller å få en innføring i produktet før utprøving med pasienten. Da avtaler vi en tid for en videosamtale hvor du får en innføring i produktet og hvordan vi anbefaler å gå frem under utprøvingen.

Du finner også videoer for innføring i flere av våre produkter på produktsidene her på hjemmesiden, eller på vår YouTube-kanal. Disse kan gi en fin introduksjon til produktene før utprøving, eller dersom du vurderer en utprøving for en pasient. 

Returner kittet etter gjennomført utprøving

Etter gjennomført utprøving (ila. 2-3 uker) returneres demokittet til Cypromed med vedlagt returslipp. Dermed er det ingen kostnad for transport. 

Mange kan levere boksen i en postskranke på kommunehus eller lignende. Dersom dette ikke er tilgjengelig kan boksen enkelt leveres på post-i-butikk. 

De ulike fremgangsmåtene for utprøving

Digital med tilsendt demokit

 

 • Den enkleste og mest effektive løsningen!
 • Demokit med alle komponenter sendes til ansvarlig helsepersonell
 • Kort ventetid for utprøving
 • Tillater utprøving under flere aktiviteter over flere dager (normalt 2 ukers låneperiode)
 • Kostnadsfritt

Ortopedisk verksted (ortopediingeniør)

 

 • Vi samarbeider med en rekke ortopediske verksteder rundt omkring i landet
 • Med rekvisisjon/henvisning fra legespesialist får pasienten kostnadene dekket.
 • Ved ønske om forkortet ventetid kan pasienten selv betale for konsultasjon hos ortopediingeniør.
 • Ortopediske verksteder gir god oppfølging og opplæring av utleverte hjelpemidler, og sikrer god og hensiktsmessig bruk

Fysisk oppmøte                  (kort reisevei)


 • I områder med begrenset reisevei fra vårt kontor (Stange, Innlandet) tilbyr vi fysisk utprøving. 
 • Før utprøving avtales ønsker vi en kort samtale på telefon for å diskutere pasienten. Dette for å unngå unødvendig reising der pasienten tydelig ikke er kandidat.
 • Noe ventetid på påberegnes.
 • Utprøving (60-90 min) gjennomføres på avtalt sted, og ergoterapeut vurderer om hjelpemiddelet er egnet for pasienten.

Fysisk oppmøte gjennom Nav Hjelpemiddelsentral


 • Ved lengre reisevei ønsker vi at utprøving avtales gjennom Nav Hjelpemiddelsentral. 
 • Ergoterapeut søker da om utprøving og Nav Hjelpemiddelsentral organiserer dette. 
 • Ventetid må forventes grunnet behandling av søknad.
 • Utprøving gjennomføres da normalt med rådgiver fra Nav Hjelpemiddelsentral og ergoterapeut, dersom annet ikke er avtalt med Nav direkte. 
Hvordan gjennomføre en digital utprøving?
Cypromed AS, Karoline Marx 31 mai, 2022
Share this post
Tagger
Arkiver