OmniHi5 

Funksjonell Elektrisk Stimulering for hånd

 

Funksjonell Elektrisk Stimulering for arm og hånd

Et hjelpemiddel spesielt egnet for pasienter som sliter med å åpne hånden før og etter grep eller for å bare greie å vaske inni hånden. En stor utfordring for mange som rammes av hjerneslag. Unikt apparat som gir strømstimulering til svake muskler når den føler at du prøver å strekke hånd og fingre. Den kombinerer en EMG-måler som føler det elektriske nivået i musklene når du prøver å strekke hånd- og fingre, med strømstimulering av de samme musklene. Den kan programmeres slik at når du prøver å strekke, men ikke får det til, kommer det strømstimulering til musklene som hjelper dem å gjøre jobben de ikke klarer selv. Hvor lenge strekken holder, blir spesialprogrammert fordden enkelte. Det samme blir terskelen for når strømmen slår inn, ut ifra hvor mye du prøver å strekke selv.

Fremtidens hjelpemiddel for nevrologiske pasienter!

I praksis vil dette hjelpe mange slagrammede og personer med MS og CP, til en bedre håndfunksjon i det daglige. De får hjelp til å åpne hånden før grep og å klare å slippe gjenstander etter grep. Den er enkel å få på med en hånd og tar bare sekunder å få festet. Den fungerer også godt på triceps og strekk av albuen.