Odoo • Bilde og tekst

Bioservo Carbonhand

Bioservo Carbonhand er neste generasjon aktivt gripehjelpemiddel. Den kan brukes av personer som har et svakt grep, nedsatt håndfunksjon eller som trenger et mer ergonomisk og utholdende grep.

Bioservo Carbonhand er en unik kombinasjon mellom medisinsk teknologi og robotteknologi. Teknologien betegnes ofte for "Soft-Extra-Muscle (SEM), en behagelig myk og elastisk robot-muskel som er bygd inn i en hanske og som tilfører brukeren ekstra gripekraft i hånden ved behov.

Produktet brukes som en helt vanlig hanske, og en kontrollenhet plasseres i beltet. Hansken registrerer helt når brukeren prøver å gripe rundt et objekt eller prøver å utføre en oppgave med hendene. Den tilfører da en ekstra kraft i hånden via hansken for å muliggjøre grepet. Hansken hjelper brukerene med å utføre oppgaver som ellers kunne ha vært vanskelig eller tungt å utføre med hånden.

Tilfører gripekraft

Bioservo Carbonhand tilfører gripekraft til fingrene via myke elastiske muskler. Disse musklene bygd inn i en hanske som bruker har over si egen hånd. Når bruker griper etter et objekt vil enheten oppdage dette og tilføre ekstra gripekraft.

Oppladbart Batteri

Bioservo Carbonhand kommer med et  oppladbart batteri. Batteriet kan byttes under bruk, slik at man kan bruke enheten over svært lang tid. 

Lav vekt

Bioservo Carbonhand oppleves som en tynn og lett hanske når man har den på. Selve motor-enheten plasseres i beltet og en tynn kabel til hansken tilfører gripekraft. 

Uforpliktende utprøving

Våre produkter kan uforpliktende prøves ut. Vi har både eget klinisk personell, og setter deg gjerne i kontakt med klinisk personell fra det offentlige i ditt nærområde.

Økt frihet, mer selvstendighet  

Bioservo Carbonhand kan bidra til å minske behovet for hjelp utenfra, gi økt selvstendighet, samt tilføre sikkerhet og delaktighet i brukerens daglige liv. For mange vil forbedret håndfunksjon gi økt mulighet og lyst til å delta i fysisk aktivitet. Bruk av Bioservo Carbonhand kan føre til økt gjenvinning av håndfunksjon over tid, da hånden som ellers ville vært inaktiv nå heller blir tatt i bruk. Typiske ting den kan hjelpe med er å holde jakken når du drar opp glidelåsen, holde en kniv når du skjærer, bære poser fra butikken, holde kjeler eller skåler/boller når du lager mat osv. 

Kan styres trådløst via App på telefon.

Ved å bruke appen på smarttelefonen kan man trådløst og diskré justere innstillingene på enheten. Dette muliggjør at man kan stille inn forskjellig styrke og gripekraft per finger.

Se hvordan det fungerer i egen video som du finner nederst på siden.

Kan brukes i arbeid og i hjem

I Sverige har Carbonhand over lengre tid vært et velkjent arbeidshjelpemiddel som også dekkes av det offentlige. Dette har resultert i at mange har kunnet returnere til yrker som ellers hadde vært vanskelig å fortsette i på grunn av et redusert- eller svakt grep. Elektrikere, snekkere, malere, rørleggere og industriarbeidere er typiske yrker hvor et godt grep gjennom hele dagen vil være ekstra viktig. I tillegg til å være et effektivt- og godt hjelpemiddel på arbeidsplassen, vil brukeren også kunne anvende produktet i daglige aktiviteter når han kommer hjem fra arbeidet.

Kort fortalt vil Bioservo Carbonhand kunne gi et forbedret grep gjennom økt styrke og utholdenhet, både på arbeidsplassen og i daglige aktiviteter.

FAQ - Spørsmål og svar:

Dersom du har en medisinsk tilstand som gjør at du vil få nytte av Bioservo Carbonhand dekkes hansken av trygdeordningen som et teknisk eller ortopedisk hjelpemiddel. 

Produktene vil alltid testes ut av fagpersoner. Dersom det gir god forbedring i funksjonsnivå vil det kunne søkes på Bioservo Carbonhand. Dette kan gjennomføres av ergoterapitjenesten i kommunen eller av et ortopedisk verksted. Også andre personer kan søke på tekniske hjelpemidler, men vi anbefaler at dette gjøres av fagpersoner. 

Hvordan man installerer og bruker appen er beskrevet i brukermanualen som medfølger enheten.

Om du leser denne artikkelen på en Android- eller iPhone kompatibel enhet, kan du laste ned appen ved å klikke på ikonet under:


Dersom du er klinisk personell og har en god kandidat kan sende deg en demoenhet for utprøving. Ved lån av demoenhet kan vi bistå digitalt med opplæring og utprøving, via Teams, Zoom ect. I tilfeller der det er nødvendig tilbyr vi også fysisk utprøving. Vi har også video-opplæring med introduksjon til hjelpemiddelet og bruk av app. 

Ta gjerne kontakt i kontaktskjemaet under dersom du ønsker en demoenhet.

Er du bruker og tror Carbonhand kan være hjelpemiddelet for deg? Da kan det være lurt å kontakte ergoterapitjenesten i din hjemkommune (eller ditt ortopediske verksted) og vise frem denne siden. Ergoterapeut kan da kontakte oss for utprøving.

Bioservo Carbonhand passer for personer som pga. skade eller sykdom har redusert evne til å lukke hånden (gripe), har redusert gripekraft eller redusert grepsutholdenhet. Også personer som får smerter ved aktivt grep (artritt/artrose i fingerledd) kan ha utbytte av Carbonhand. 

Eksempler på diagnoser som kan ha utbytte av Bioservo Carbonhand:

  • Nevrologisk skade eller sykdom: MS, ALS, Guillain-Barré, Charcot-Marie-Tooths sykdom,  post-polio, plexus brachialis skade.

  • Revmatisme eller slitasje i fingerledd

  • Generelt redusert håndfunksjon/kraftsvikt (atrofi) grunnet langvarig sykdom eller aldring

Dersom du er bruker og lurer på om Carbonhand kan være hjelpemiddelet for deg, kan vi være behjelpelig med en vurdering over telefon, eller du kan kontakte kommunens helsepersonell (ergoterapeut / fysioterapeut) for en vurdering. 

Kontaktskjema: