SaeboGlove og FES
Hvordan kombinere SaeboGlove og SaeboStim
2 mars, 2022 etter
SaeboGlove og FES
Cypromed AS, Karoline Marx

SaeboGlove er et funksjonelt hjelpemiddel tiltenkt bruk i daglige oppgaver, men ved å kombinere hansken med SaeboStim Go eller Pro ved oppgaverettet trening, kan man få ytterligere treningseffekt. 

En studie fra 2018 viser at 75 % av deltagerne forbedret deres håndfunksjon ved daglige aktiviteter etter bruk av SaeboGlove kombinert med elektrisk stimulering (NMES). Deltagerne i studien hadde svært lite til ingen funksjon i hånden ved oppstart, og benyttet ikke denne hånden i daglige aktiviteter før studien. 

Hensikten med studien, som ble publisert i Disability and Rehabilitation, var å undersøke brukervennligheten og effekten ved bruk av funksjonell håndortose, kombinert med elektrisk stimulering, sammenlignet med «vanlig terapi» for slagpasienter med moderat til alvorlig redusert håndfunksjon. Studien varte i 6 uker, hvor deltagerne brukte SaeboGlove kombinert med elektronisk stimulering fire dager i uken i 45 min per dag. 


Ved retest etter seks uker så man betydelig forbedret hånd- og armfunksjon. I tillegg rapporterte deltagerne økt motivasjon til trening, da de igjen kunne bruke den ikke-fungerende armen til daglig aktivitet. Studien konkluderer med at kombinasjonen av en funksjonell ortose og elektrisk stimulering kan gi mulighet for oppgaveorientert trening også for personer med lite til ingen håndfunksjon. Du kan høre Henry Hoffman, grunnlegger av Saebo, fortelle mer om studien her


Studien gir nytt håp for personer med alvorlig redusert håndfunksjon også lang tid etter slag: bedring er mulig!

Du kan lese mer om elektrostimulering som hjelpemiddel og behandling her!

Odoo • Tekst og bilde

Hvordan kombinere SaeboGlove og SaeboStim

SaeboGlove kan kombineres både med SaeboStim One og SaeboStim Pro. SaeboStim One gir stimulering i faste intervaller, uten mulighet for tilpasning. Stimuleringen vil bidra til å redusere spastisiteten og fremme den viljestyrte strekken av fingrene. SaeboStim One kan også brukes før trening for å øke de elektriske signalene i muskulaturen og gjøre den viljestyrte aktiveringen av strekkemusklene enklere under trening. Ved å benytte SaeboStim One i 5-10 minutter før trening øker blodsirkulasjonen i muskulaturen og hvilespenningen i strekkemuskulaturen øker, dette gjør det enklere å aktivere muskulaturen selv. 

Ved bruk av SaeboStim Pro har du kontrollen over stimuleringen. Ved bruk av SaeboStim Pro har du kontrollen for stimuleringen, og kan trigge til ønsket tid i bevegelsessekvensen. Ved å plassere elektrodene på ønsket muskulatur kan du da fremme strekk når hånden skal åpnes, eller velge å fremme gripekraft dersom det er ønskelig. Henry Hoffmann fra Saebo snakker litt om dette her

SaeboGlove og FES
Cypromed AS, Karoline Marx 2 mars, 2022
Share this post
Arkiver