Neglekt etter hjerneslag

Hva er det og hva gjør man om noen rammes av neglekt?

OCH Ortopedi AS, Kristin Jahren
Odoo • Bilde og tekst

Neglekt etter hjerneslag

 

Hjernen består av to separerte halvdeler. De blir gjerne omtalt som høyre og venstre hjernehalvdel. Hver hjernehalvdel er ansvarlig for forskjellige oppgaver, som for eksempel å fysisk kontrollere kroppen på motsatt side. Når en hjernehalvdel blir rammet av slag kan hjernen bli ute av stand til å forstå hva som skjer i og rundt motsatt side av kroppen. I alvorlige situasjoner kan slagpasienter være uvitende om at motsatt side engang eksisterer, og totalt ignorere den. Denne tilstanden kalles neglekt. Neglekt er mest framtredende og varer lenger når slaget skader den høyre siden av hjernen. Neglekt kan også oppstå ved skade på venstre hjernehalvdel som gir neglekt på høyre side av kroppen, men det er mer sjeldent. Medisinsk helsepersonell tester derfor alltid personer som er rammet av slag om de lider av neglekt. 


Hva er neglekt?


Neglekt karakteriseres som nedsatt bevissthet på stimuli på den ene siden av kroppen eller i området som er rammet, selv om det ikke nødvendigvis er sensorisk tap. Det kan inkludere manglende evne til å behandle eller oppdage objekter, mennesker og andre stimuli. Noen ganger kan pasienter til og med ignorere eller fornekte sin egen arm og/eller ben på den rammede siden. Eksperter tror neglekt kun fremtrer når spesifikke områder av hjernen er skadet av slag. Parietallappen i høyre hjernehalvdel er for eksempel involvert med bevissthet på områder i begge sider av kroppen, mens den venstre parietallappen kun styrer høyre side. Parietallappen har stor betydning for vår opplevelse av og selve bearbeidelsen av sensoriske stimuli. Når den høyre parietallappen er skadet kan den ikke lenger gå til venstre eller høyre side av kroppen, mens en skadet venstre parietallapp fortsatt kan påvirke høyre side. Dette forklarer hvorfor venstre side av kroppen oftest rammes av neglekt. 


Pasienter som lider av neglekt kan ha en viss grad av lammelse, men svakhet i arm og/eller ben er ikke årsaken til tilstanden. Mange mennesker med lammelse i armer og ben forblir oppmerksomme på begge sider av kroppen og omgivelsene rundt. Det er dog vanlig at de som lider av neglekt også har økt svakhet i armer og ben.


Hvordan diagnostiserer man neglekt?


Generelt sett koordinerer den høyre siden av hjernen oppgaver knyttet til kreativitet og kunst, som for eksempel spatial evne (evnen til å skape et mentalt bilde av for eksempel former og avstander), musikalsk forståelse, grunnleggende gjenstandsgjenkjenning, følelser og fantasi. Den venstre siden av hjernen er ansvarlig for oppgaver som involverer logikk, for eksempel vitenskap og matte. Medisinske fagfolk tester graden av forsømmelse etter en hjerneskade med en rekke mentale oppgaver. Vanlige tester er:

- Sentrering: Pasientene blir bedt om å merke punktet på midten av en linje som er trukket over en side.

- Filtrering: Pasienter får ett ark bestående av bokstaver, linjer eller symboler, og blir bedt om å krysse ut bestemte elementer.

- Klokketegning: Pasientene blir bedt om å fylle ut tallene på en klokkeskive og angi en     bestemt tid.

Disse testene gjør det mulig for fagfolk å bestemme tilstedeværelsen, plasseringen og omfanget av neglekt. 


Hvordan behandler man neglekt?


Noen ganger begynner hjernen å fungere som normalt igjen etter neglekt. Andre ganger er det nødvendig å omskolere hjernen for å legge merke til den ignorerte siden av kroppen, og områdene rundt. Visuelle skanneroppgaver har vist å være de mest vellykkede når det gjelder å omskolere hjernen. Familiemedlemmer og omsorgspersoner kan bruke følgende aktiviteter til å hjelpe de som lider av neglekt:

- Filtrering: Skriv opp noen linjer med bokstaver og/eller tall og spør personen med neglect om å finne og krysse ut et bestemt element på siden. Oppfordre den slagrammede å skanne linje for linje, fra venstre til høyre, og fra topp til bunn.

- Lesing: Sett en lys linje eller farget tape ned langs venstre side av bøker, aviser, eller magasiner. Dette indikerer hvor personen skal begynne å lese på en side og oppfordrer lesing fra venstre til høyre.

- Måltid: Sitt på personens berørte side og be om øyenkontakt når dere snakker. Legg også bestikk på den skadede siden.

- Visuelle søk: Plasser vanlige gjenstander foran den slagrammede, både på berørt og uberørt side. Deretter ber du dem om å finne en bestemt gjenstand. 

- Navigasjon: Gå rundt innendørs eller utendørs med den slagrammede, be dem om å se på og beskrive ting på den berørte siden. 


Nøkkelen er tålmodighet


Opptrening av hjernen til å reagere på stimuli og gjenopplive opplevelsen av den svake siden tar tid. Det er dessverre ingen måte å forutsi hvor lang tid det tar å komme tilbake fra neglekt. Repetisjon over tid og tålmodighet vil gi de beste resultatene. Vi i Cypromed ønsker å støtte og hjelpe personer som har overlevd slag, og deres familier. Cypromed tilbyr ett bredt spekter av produkter som kombinerer banebrytende teknologi med forskningsbaserte rehabiliteringsteknikker. Våre produkter og nettverk av terapeuter kan hjelpe deg eller en du bryr deg om med å skaffe alle nødvendige verktøy for å gi optimal rehabilitering tilbake til hverdagen.