God effekt av Carbonhand

Ny studie viser gode resultater hos eldre ved bruk av grepsforsterkende ortose

OCH Ortopedi AS, Kristin Jahren

I artikkelen “Home rehabilitation supported by a wearable soft-robotic device for improving hand function in older adults: A pilot randomized controlled trial, viser det at Carbonhand, enten som et hjelpemiddel eller som et treningsverktøy, kan være en lovende måte å motvirke nedgang i håndfunksjon forbundet med aldring.


Den randomiserte kontrollerte pilotstudien, undersøkte effekten på funksjonell ytelse av hånden ved langvarig bruk av Carbonhand under daglige aktiviteter, sammenlignet med bruken som et treningsverktøy hjemme.

Totalt 91 eldre voksne, med selvopplevd nedgang i håndfunksjonen, deltok i studien. De ble tilfeldig inndelt i tre grupper. Den første gruppen brukte Carbonhand alene hjemme til daglige aktiviteter (ADL). Den andre gruppen fikk håndtreningsøvelser som de skulle utføre med Carbonhand hjemme alene. Den tredje gruppen var en kontrollgruppe som ikke brukte hansken. Det var en fire ukers intervensjonsperiode. Alle deltakerne gjennomførte håndfunksjonstester og gripestyrke-test, før og etter intervensjonsperioden.

Gruppen som hadde utført spesifikke håndtreningsøvelser alene hjemme med Carbonhand viste signifikant bedring i gripestyrke etter fire ukers bruk (p≤0,039). Poengene på håndfunksjonstestene ble bedre i alle grupper. Kun gripestyrke forbedret seg mer i gruppen med øvelser sammenlignet med de to andre gruppene. Det ble ikke funnet signifikante korrelasjoner mellom endring i ytelse og hjelpemiddel eller terapeutisk bruk av hansken (p≥0.062). Deltakerne i de to gruppene som hadde brukt Carbonhand vurderte at hanskens brukbarhet var høy ved slutten av intervensjonsperioden.


“Dette vitenskapelige beviset er veldig velkomment og støtter vår visjon for vårt helseprodukt Carbonhand®. Det gleder meg at vår prisbelønte SEM-teknologi blir omtalt i en fagartikkel i et vitenskapelig tidsskrift. Dette markerer en stor milepæl for Bioservo som selskap, sier Petter Bäckgren, administrerende direktør i Bioservo Technologies AB.


Litt om Carbonhand®

Carbonhand er en grepsfremmende robothanske som gjør det lettere å bevege hånden. Den gir ekstra styrke og utholdenhet i grepet når det er mest nødvendig og forsterker håndens funksjoner. Carbonhand forbedrer styrken i selve grept for personer med nedsatt håndfunksjon. Du kan lese mer på https://www.cypromed.no/page/bioservo-carbonhand