Plexus brachialis skade
En Carbonhand brukererfaring
20 januar, 2022 etter
Plexus brachialis skade
Cypromed AS, Karoline Marx

Hva er en plexus brachialis skade?

Plexus brachialis er en sammenfletning av nerver som kommer ut fra åpninger i ryggmargskanalen i nakken. Nervene her har ansvar for forbindelse for hele armen, både for muskler og sensibilitet. En skade på denne "nervebunter" kan gi redusert funksjon i arm og hånd, med lammelser i større eller mindre deler av muskulaturen. 

En brexus brachalis skade kan opptre ved fødsel, og det er særlig tre risikofaktorer: vaginal fødsel av stort barn, skylderdystoci (vanskelig bevegelig skulder) og forløsning vha. vacum/tang. Den øvre delen av plexus (C5-C6 og evt. C7) er mest utsatt; såkalt Erb-Duchenne parese.  


Kilde: Helsebiblioteket. 

Simon er en aktiv ung mann fra Sverige. Helt siden fødsel har Simon levd med en plexus brachialis skade. Dette betyr at nervene i hans venstre skulder er skadet, og hånden hans hadde nesten ingen funksjon. 

Da Simon ble tenåring var en av de tingene han ønsket mest å kunne spille golf med vennene sine. I 14-års alder deltok han i en studie med Carbonhand, for pasienter med plexus brachialis skade ved universitetssykehuset Umeå. Studen varte i seks uker, og Simon brukte Carbonhand daglig som et funksjonelt hjelpemiddel. Carbonhand ble også benyttet ved rehabilitering og trening. Simon og familien opplevde stor bedring av armens funksjon under studien. 

Les mer om Carbonhand her!

 

Simon fortsatte å bruke Carbonhand etter avsluttet studie, og opplevde økt mestring ved daglig aktivitet. Han spiller nå golf med vennene sine ved bruk av Carbonhand.


Simons generelle håndfunksjon ved daglig aktivitet er også bedret etter bruk av Carbonhand, over det som nå har blitt mange år. 


Ta meg til Carbonhand

Odoo • Tekst og bilde
Plexus brachialis skade
Cypromed AS, Karoline Marx 20 januar, 2022
Share this post
Arkiver