Carbonhand i arbeidshverdagen
En brukererfaring
25 april, 2022 etter
Carbonhand i arbeidshverdagen
Cypromed AS, Karoline Marx

En snekker med Bioservo Carbonhand

Etter en rutinekontroll ved bedriftshelsetjenesten for å vurdere potensielle skader som følge av vibrasjons eksponering ble Joakim fortalt at han aldri ville kunne jobbe som snakker igjen. Grunnen til dette var en kombinasjon av vibrasjonsskader og en nervesykdom som kalles HNPP, eller hereditær (arvelig) nevropati med trykk pareser. Diagnosen innebærer at Joakims nerver ikke er dekket av myelin, og derfor er mer utsatt for skade. 

Hereditær trykknevropati er en arvelig nevropati, som skyldes en defekt i det samme genet som ved den vanligste formen for Charcot-Marie-Tooths polynevropati. Gendefekten medfører at nervene ikke tåler vanlig mekanisk belastning. Men i motsetning til andre arvelige nevropatier opptrer HNPP med lokale (fokale) nerveskader og ikke symmetrisk polynevropati. Videre er det typisk at symptomene går spontant tilbake, for deretter å komme tilbake og noen ganger bli kroniske. Symptomene er vanligst i nerver som utsettes for mekanisk belastning, slik som nervene i håndledd eller i legg/ankel, og kan gi symptomer som karpaltpunnelsyndrom i håndledd eller droppfot. 

Etter dette fikk Joakim hjelp til tilrettelagt arbeid av den svenske den svenske Arbetsförmedlingen (Swedish Public Employment Service), hvor han både har fått hjelpemidler og hjelp til tilrettelagt arbeid.

Les mer om Bioservo Carbonhand her!

Odoo • Tekst og bilde

Hør Joakim fortelle sin historie her!

Se hele vår spilleliste om Carbonahand på vår Youtube-kanal.

Referanse: 

Bioservo. Carbonhand. https://www.bioservo.com/healthcare

Gjerde, I.O., Aarskog, N., & Vedeler, C. (2001). Hereditær nevropati med trykkpareser. Tidsskriftet Nor Lægeforen 2001, 121: 426-8. https://tidsskriftet.no/2001/02/klinikk-og-forskning/hereditaer-nevropati-med-trykkpareser

Carbonhand i arbeidshverdagen
Cypromed AS, Karoline Marx 25 april, 2022
Share this post
Arkiver