Carbonhand bedrer gripestyrke og håndfunksjon
Preliminære resultater fra iHand-studien
3 august, 2022 etter
Carbonhand bedrer gripestyrke og håndfunksjon
Cypromed AS, Karoline Marx

I juni ble de preliminære dataene fra den pågående iHand-studien presentert på en kongress for International Federation of Hand Surgery and Hand Therapy (IFSSH & IFSHT) i London. 

Disse preliminære dataene er interessante, da de indikerer at personer med redusert grepsstyrke og håndfunksjon kan gjennomføre aktiviteter i dagliglivet (ADL) selvstendig ved bruk av Carbonhand. Resultatene fra 49 deltagere viser en signifikant bedring både i gripestyrke (27 %) og håndfunksjon (12 %)* etter å ha brukt Carbonhand i seks uker. 

For personer med redusert håndfunksjon, er evnen til å gjennomføre ADL-aktiviter ofte en hemmende og begrensende faktor i deres liv. Et at de største problemer i antallet av funksjonsnedsettelser er redusert gripestyrke, som medfører vansker med å gripe og holde objekter, og resulterer i en negativ effekt på livskvalitet.  

Den grepsforsterkende ortose/hansken, Carbonhand, gir personer bedret grep under bruk. Hypotesen til iHand-studien er at langvarig bruk av Carbonhand på den affiserte hånden gir intensiv og oppgavespesifikk trening, som resulterer i økt arm- og håndfunksjon selv uten støtte fra hansken. Altså, at hansken også kan ha rehabiliterende effekt. 

Signifikant forbedret gripestyrke


Den pågående iHand-studien gjennomføres ved åtte ulike klinikker i Nederland. I studien har pasienter, som har levd med redusert håndfunksjon i gjennomsnittlig 10 år, brukt Carbonhand i seks uker. Carbonhand har blitt brukt hjemme i hverdagen, uten ytterligere håndtrening eller instruksjon på bruk av hånden. Deretter har effekt av hansken blitt evaluert. 

Etter analysering av data fra 49 deltagere, ses en forbedring av gripestyrke på 27 % direkte etter intervensjonsperioden (POST). For å se nærmere på den langsiktige rehabiliteringseffekten er det gjennomført styrketester også fire uker etter avsluttet intervensjon (FU), også disse med godt resultat. Den gjenværende forbedringen i grepsstyrke etter detreningsperioden er 24 %. 

Jebsen-Taylor Hand Function Test, et standardisert testbatteri for håndfunksjon, har blitt brukt for å vurdere deltagernes gjennomføring av simulerte ADL-aktiviteter. I denne tester bes deltagerne om å gjennomføre syv ulike oppgaver. Analysert data fra disse testene viser en 12 % bedring i funksjon. Vi ser frem til å se de endelige resultatene av iHand-studien i høst!
Carbonhand bedrer gripestyrke og håndfunksjon
Cypromed AS, Karoline Marx 3 august, 2022
Share this post
Arkiver