Carbonhand
Gir økt håndfunksjon og selvstendighet
5 januar, 2022 etter
Carbonhand
Cypromed AS, Karoline Marx

I Europa, Nord-Amerika og Japan alene, vil mer enn 150 millioner mennesker rammes av redusert håndstyrke og -funksjon pga. sykdom, skade eller alderdom. 


Forekomsten av hjerneslag er også konstant økende, og med en overlevelsesgrad på over 80 %, er det et stadig økende behov for innovativ rehabilitering og hjelpemidler til håndfunksjon. I Europa alene, er den eldre befolkningen forventet å doble fra 87.5 millioner i 2010 til 156,6 millioner i 2060. 

Å kunne bruke hendene sine er essensielt for livskvalitet ved økt alder og sykdom! Hendene våre er involvert i tilnærmet alle aktiviteter – bra å pusse tenner til arbeid gjennom dagen, og kunne løfte trette barn eller barnebarn. Svekket håndfunksjon kan derfor ha betydelige konsekvenser både for arbeid og i hjemmet. Dette kan i sin tur ha enorme samfunnsmessige konsekvenser, i tillegg til de fysiske og mentale konsekvensene for den enkelte. Å gi personer de riktige hjelpemidlene og strategiene så de kan fortsette å jobbe eller returnere til jobb etter sykdom er viktig, og en sentral del av filosofien bak Bioservo Carbonhand

Carbonhand gir økt håndfunksjon

Carbonhands funksjoner er liknende de til våre egne hender. En håndtrykk er normalt initiert fra fingertuppene til musklene til underarmene i underarmen. Disse musklene trekker i senene som går ut til fingrene.

Carbonhand fungerer på samme måte: De sensitive trykksensorene i hanskens fingertupper registrerer når brukeren griper rundt et objekt. 

En mikrocomputer kalkulerer mengden med kraft som må overføres og små motorer trekker i hanskens «sener». Senene trekker i hanskens fingre og skaper ekstra kraft til grepet. Desto større trykk på sensorene, desto større kraft fra hansken. Carbonhand tilpasser også kraften til vekten på objektet som løftes. 

Odoo • Tekst og bilde

Bevist forbedring

De mange ulike egenskapene til Carbonhand er utviklet både for å assistere og forbedre håndfunksjonen. Flere kliniske studier med nesten 200 inkluderte personer viser statistisk signifikant bedring av gripestyrke, hånd funksjon og andre utfallsmål. 

 

«It has given me a great deal; it got my hand going again” – MS patient1

 

Etter bruk av Carbonhand i fire uker2

Odoo • Et bilde med bildetekst

Tilpasses dine behov

Du kan sette ulike grepsprofiler med skreddersydde kombinasjoner av innstillinger som kan tilpasses brukerens og aktivitetens individuelle behov. For eksempel, styrke og sensitivitet i de ulike sensorene, så vel som mengden av ekstra kraft. Dette kan være passende dersom du trenger ulik grad av kraft på ulike tidspunkt. For eksempel vil noen trenge mindre kraft på morgenen, enn om kvelden, når man er sliten og har ulike aktiviteter som krever mer kraft. Alle innstillinger kan enkelt justeres på Carbonhand app. I tillegg kan lengden på fingrene i Carbonhand hansken tilpasses brukeren. 

 

Hansken er tilgjengelig i ulike størrelser og med ulik kabellengde for å passe brukerens behov. Kontrollenheten kan enkelt plasseres i beltet eller bukselinning. Den totale vekten er ca. 700gram, inkludert de oppladbare batteriene som varer i ca. en dag. 

1. Susanne Palmcrantz, Jeanette Plantin, Jörgen Borg (2019) Factors affecting the usability of an assistive soft robotic glove after stroke or multiple sclerosis. J Rehabil Med 2020; 52: jrm00027

2. Radder B, Prange-Lasonder G.B, Kottink A, Holmberg J, Sletta K, van Dijk M et al. (2019) Home rehabilitation supported by a wearable soft-robotic device for improving hand function in older adults: A pilot randomized controlled trial. PLoS ONE 14(8): e0220544. doi.org/10.1371/journal.pone.0220544

Odoo • Tekst og bilde
Carbonhand
Cypromed AS, Karoline Marx 5 januar, 2022
Share this post
Arkiver