WalkAide teknologien

WalkAide har den mest avanserte teknologien på markedet. En tiltsensor på leggen sammen med et akselerometer styrer når foten løftes og når den slapper av. I tillegg lagres og programmeres gangmønsteret på en datamaskin, det er en loggfunksjon over bruken og det er mange fine muligheter til å finjustere innstillingene til hver enkelt bruker.

For brukeren består WalkAide av en mansjett, en styringsenhet festet på mansjetten og to elektroder som er koblet med en skjult ledning til styringsenheten. Elektrodene er festet på innsiden av mansjetten.

Tiltsensor

WalkAide er den eneste elektriske droppfotstimulatoren som styres av en tiltsensor. Det er vinkelen på leggen i forhold til loddlinjen som styrer når foten løftes. Gjennom å samle inn gangdata mens pasienten går, finner datamaskinen ut hvilken vinkel pasienten skal få løftet foten. Løftet holdes til hælen settes i underlaget og leggen inntar en ny vinkel. Denne vinkelen blir så brukt til å styre når løftet skal slutte. I tillegg er det et akselerometer som gir en minimumstid og en maksimumstid for varighet av løftet.

Programmering av riktig gangmønster

Gjennom trådløs bluetooth-teknologi kan styringsenheten, som sitter rundt leggen, programmeres slik at den tilpasses til hver enkelt bruker. Alt styres og lagres på en datamaskin hos ortopediingeniøren. På denne måten kan ortopediingeniøren se utviklingen i gangkurver, gjøre justeringer etterhvert som pasienten utvikler et bedre gangmønster og stimulere pasienten til gradvis å få et riktigere bevegelsesmønster. Selve stimuleringen av nerven kan også justeres for å få det optimale løftet av foten. Tilpasning av pulsbredde, frekvens, hvor kraftig stimuleringen er i starten eller slutten er bare noen av de innstillingsmulighetene som ligger i teknologien. 

Loggføring

Det er også en loggfunksjon hvor antall timer i bruk og antall stimuleringer pr dag (antall steg som blir tatt) blir loggført på dato. Denne loggen kan være en fin indikator på hvor mye WalkAiden blir brukt og vise utviklingen i antall steg pr dag. Loggen kan skrives ut i fine rapporter som kan brukes som dokumentasjon ovenfor rekvirenter og Nav. For pasienten er det ofte motiverende å følge med på fremgangen i antal steg pr dag og kunne se utviklingen på gangkurvene.