WalkAide for barn

Nyere forskning viser at WalkAide har god effekt på gangmønsteret hos mange barn. De som sliter med spastisitet i bakside legg, subbing av forfoten når de går og/eller tågang, kan få hjelp til å få løftet forfoten slik at hælen settes ned først.

WalkAide kan være et godt hjelpemiddel for barn med droppfot forårsaket av en sentral nerveskade. Her er noen vanlige

IMG_1870

diagnoser:

 • Cerebral Parese (CP)
 • Innkomplett ryggmargsskade
 • Hjerneslag/hjerneblødning
 • Hereditær (arvelig) spastisk parese
 • Traumatisk hjerneskade
 • Kreft i sentralnervesystemet (hjernen eller øvre del av ryggmargen)

Stimulerer bruk av egen muskulatur:

WalkAide skiller seg fra en vanlig ankel- fot ortose fordi den aktiviserer muskulaturen. Gjennom bruk av funksjonell elektrisk stimulering (FES) stimuleres nerven slik at foten løftes opp av barnets egne muskler på forside og ytterside legg. Dette er med på å ivareta bevegeligheten i ankelleddet og kan bidra til å utsette eller forhindre seneforlengende operasjoner. Økt sirkulasjon i legg og fot gjennom økt muskelaktivitet, normalisering av muskeldrag på sener og knokler i vekst og normalisering av ankelbevegelighet, er alle viktige bidragsytere til en mer normal utvikling av fot og legg. WalkAide virker også dempende på spastisitet hos de fleste barn på grunn av resiprok inhibisjon. I praksis betyr det at når musklene på forside og ytterside legg aktiveres, skjer det en automatisk demping av aktiviteten på bakside legg. Det er kroppens naturlige måte å koordinere alle de forskjellige musklenes aktivitet over et ledd. Ved ubalanse i styrkeforholdet mellom ulike muskler over et ledd, vil spastisitet ofte bli resultatet. 

Avansert teknologi gir god brukervennlighet:

WalkAide-enheten styres av en tiltsensor og et akselerometer som avgjør når enheten skrus av og på. Dette i motsetning til en hælsensor. På grunn av den avanserte teknologien er WalkAide med på å skape en naturlig, balansert og effektiv gange. Det er også veldig brukervennlig for  barn at det kun er en mansjett som skal settes på og taes av. I tillegg gjør fritt skovalg, at det kan brukes uten sko, ikke må lades, ingen fjernstyring som kan mistes eller ødlegges og gir det mest naturlige gangmønsteret, at WalkAide er et veldig godt alternativ for barn.

Forskning:

Den vanligste tilnærmingen til droppfot hos barn har vært ankel- fot ortoser. WalkAide er et dynamisk alternativ til ortoser. De nyeste forskningsresultatene fra National Institute of Health (NIH) i USA viser at barn med CP får betydelige rehabiliteringsfordeler ved å bruke WalkAide systemet. De fikk forbedret gangmønster, normalisert leddutslag og redusert trettehet. Andre publiserte studier viser at bruk av WalkAide gir fordeler som:

 • Forbedret ganghastighet
 • Forbedret gangkvalitet
 • Redusert muskelatrofi
 • Forbedret sirkulasjon og muskelkondisjon
 • Kan promotere naturlig benvekst
 • Kan forsinke eller forhindre kirurgisk inngrep

Hva gjør jeg for å prøve WalkAide?

WalkAide må alltid testes hos en sertifisert ortopediingeniør for å se om barnet er en god kandidat. Det kan være individuelle forskjeller som at nerven er vanskelig å treffe, hypersensitivitet, spesielle fotstillinger eller andre individuelle årsaker, som gjør FES til et ikke optimalt hjelpemiddel. Vi anbefaler derfor at dere tar kontakt med oss eller en sertifisert ortopediingeniør for å få testet om barnet er egnet for WalkAide.