Passer WalkAide for meg?

WalkAide er et hjelpemiddel for de som har problemer med droppfot og årsaken må ligge i sentralnervesystemet.

Droppfot:

Droppfot er en fellesbetegnelse på å ha problemer med å løfte forfoten når en svinger benet frem under gange. Når fotfoten blir hengende ned, subber tærne i bakken istedet for å svinges fritt frem.  Det gjør det veldig kraftanstrengende og vanskelig å få benet frem. I tillegg klarer ikke pasienten å sette ned hælen først som i et naturlig gangmønster, istedet er  forfoten det første som berører gulvet. Droppfot er den vanligste grunnene til halting hos slagpasienter, MS pasienter eller barn og voksne med CP. Noen med droppfot går på tå gjennom hele gangen pga veldig høy spenning i muskulaturen på bakside legg. Musklene på baksiden er i konstant spenning og presser foten og tærne i strekk. Hos andre kan foten henge helt slapt og passivt ned under gange. Det er store variasjon på droppfot, men felles er at de ikke klarer å løfte forfoten.

Hvem passer WalkAide for:

WalkAide er for pasienter som har droppfot på grunn av sykdom eller skade i sentralnervesystemet. Det kan være:

 • Hjerneslag/hjerneblødning
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Cerebral Parese (CP)
 • Ryggmargsskadde (inkomplette)
 • Traumatiske hodeskader
 • Kreft i sentralnervesystemet

WalkAide fungerer ikke på pasienter med droppfot grunnet perifere skader. Perifere skader er sykdom eller skade på nedre del av ryggmargen (Lumbalcolumna) eller på nervens gang fra ryggmargen og ut i benet.

Eksempler på perifere skader som kan gi droppfot:

Polio, Charcom Marie- Tout, prolaps i Lumbalcolumna, skade på nerven etter hofte- eller kneoperasjoner, traumatiske knusningsskader av benet hvor nerven blir skadet.

Kontraindikasjoner:

 • Pacemaker (må alltid avklares med lege)
 • anfallslidelser som epilepsi (må alltid avklares med lege)
 • kreft i området rett under kneet (pga økt sirkulasjon)
 • blodpropp i den aktuelle leggen (pga økt sirkulasjon)
 • nagler i fibulahodet (totalprotese i kneet går fint)
 • graviditet.

Det kan være anatomiske variasjoner som gjør at pasienter med f.eks diagnosen slag, ikke får et godt løft av foten fordi det er vanskelig å treffe nerven riktig. I tillegg er det viktig at brukeren forstår instruksjon, klarer å ta av og på enheten selv, bytte elektroder osv. WalkAide løfter fotbladet, men bruker må selv klare å bøye i hofte og løfte kne i svingfasen.

«Pasienter som bruker WalkAide har friheten til å velge om de ønsker å gå med eller uten sko.» 

Tradisjonelt har droppfot blitt behandlet med ankel-fot ortoser. Den passive behandlingen med ankel-fot ortoser fremmer ikke aktiv bruk av det nevromuskulære systemet og hindrer bevegelse i ankelleddet. I tillegg kan en ankel-fot ortose være ubehagelig, stor og i noen tilfeller føre til trykksår. WalkAide kan i mange tilfeller erstattte den tradisjonelle ankel-fot ortosen og aktivere pasientens eksisterende nervebaner og muskler. Ved å få i gang muskulaturen på forside og ytterside legg, kan man redusere muskelatrofi i leggen og redusere energibruken under gange. WalkAide styres av en tiltsensor og det gjør at pasienten kun har en mansjett rundt leggen. Det gir en unik frihet da brukeren kan gå barbent eller velge fritt hvilke sko en ønsker å bruke til en hver tid.