For Helsepersonell

WalkAide er et ortopedisk hjelpemiddel og dekkes av Nav. Sertifiserte ortopediingeniører i WalkAide har ansvaret for å teste, levere ut og følge opp pasientene. I Norge er det sertifiserte ortopediingeniører i alle fylker og vi holder jevnlig kurs for å lære opp nye. Vi har også holdt kurs for fysioterapeuter på sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i bruk av WalkAide i akutt rehabilitering av pasienter. Vi holder også undervisning på Høgskolen i Oslo i funksjonell elektrisk stimulering. WalkAide har vært i Norge i over fire år og vi begynner å få god erfaring i bruken av dette på mange ulike pasientgrupper. Det er et stort antall brukere på landsbasis. I tillegg er det gjort mye studier og forskningsarbeider på effekten av WalkAide på blandt annet MS, barn med CP, slag og ryggmargsskadde. Det er også forskningsprosjekter i gang i Norge. Vi ønsker å dele noe av dette med dere her.