SaeboStim Micro

SaeboStim Micro tilfører sensoriske elektrisk stimulering ( SES ) til arm og hånd ved hjelp av et spesielt Electro – Mesh stoff. Det unike Electro - mesh materialet er mykt og behagelig selv under aktivitet. Plaggene består av en erm til albuen ( armstimulering ) og hanske (håndstimulering ). Materialet er meget ledende da det er laget av sølvbehandlede nylonfibre blandet med Dacron®. En unik designet stimulator kontrollerer stimuleringen ut til albueermet og hansken.

De som lider av nedsatt funksjon, muskelsvakhet og spastisitet kan dra nytte av slik stimulering.

product-saebo-stim-micro- (1)

Forbedre funksjon. Forbedre livet. 

Nedsatt funksjon etter en nevrologisk skade som slag kan gi både sensoriske og motoriske utfall. Begrenset bruk av hånd og/eller arm fører ofte til nedsatt sensorisk kommunikasjon til hjerne (berøring, førlighet, leddsans).Forskning viser at sensorisk elektrisk stimulering (SES) kan være en effektiv behandlingsstrategi for å forbedre sensorisk og motorisk funksjon.

Med SES, er hovedmålet å maksimere tilførsel av sensorisk stimuli på et svært lavt nivå (dvs. uten å produsere muskel sammentrekning). Studier viser at det å tilby SES til et svekket nervesystem kan prime cortexen som til slutt kan forbedre nevroplastisiteten, motorisk gjenervervelse og funksjon. 

Se forsknings referanser, her.