SaeboReach

SaeboReach er et rehabiliteringshjelpemiddel som hjelper deg som har problemer med å rette ut albuen og har lite eller ingen håndfunksjon til å gripe og slippe gjenstander.

SaeboReach innlemmer ikke bare hånd og fingre til å gripe og slippe, men også albuen får hjelp. SaeboReach består av en SaeboFlex ortose i tillegg til en overarmskomponent som hjelper brukeren å strekke ut i albuen, selve SaeboReach delen.

Maksimerer arm- og håndrehabilitering.

Gjennom et fjærsystem plassert på oversiden av hånden, sørger SaeboFlex for å sette håndledd og fingere på strekk og på den måten gjør hånden klar til å gripe. Brukeren kan så gripe rundt gjenstander ved å bruke egen gipekraft i fingre. Fjærsystemet i kombinasjon med avspenning i fingre hjelper så til med å åpne hånden igjen for å slippe gjenstanden. En overarmskomponent, selve SaeboReach-delen, hjelper brukeren å strekke ut albuen (et utbredt problem for mange slagpasienter). SaeboReach ortosen brukt i gjenntatte oppgaveorienterte aktiviteter, er et effektivt hjelpemiddel for å maksimere arm- og håndrehabilitering.

Skjermbilde 2017-01-12 kl. 11.34.00