SaeboReJoyce

SaeboReJoyce er en arbeidsstasjon designet for rehabilitering av ortopediske og nevrologiske pasienter med nedsatt funksjon i arm og hånd. Det datastyrte oppgaverelaterte treningssystemet kommer med standardiserte øvelser for overekstremitetene som tilsvarer aktiviteter i dagliglivet (ADL).  

Hvorfor SaeboReJoyce?

  • Tren både grov- og finmotorikk med morsomme og motiverende oppgaver.
  • Innbefatter ulike grep- og klypemønstre.
  • Se forbedringer over tid ved SaeboReJoyce ArmHand Function Test.
  • Gjør oppgaver i stående, sittende og liggende stillinger.
  • Tren i alle mulige plan.
  • Oppgaverelaterte spill kan tilpasses individuelt etter ønsket vanskelighetsgrad.
  • Muligheter for både lagring og utskrift av rapporter som viser fremgangen.
  • Programvare ferdig installert og klar til bruk ved levering.

SaeboReJoyce Manipulandum for finger-/håndferdighetstrening

Med hjelp av SaeboReJoyce Manipulandum kan pasienter trene datastyrte oppgaverelaterte oppgaver spesifikt og målrettet i forhold til ulike hånd- og fingergrep. 

saebo-rejoyce-neuro-gaming

Intensive trening med Saebo NeuroGaming

Nå får man muligheten til å drive oppgaverelatert trening på en morsom og motiverende måte. Saebo´s nye datastyrte treningssystem har et vidt spekter av aktivitetsbaserte spill som tester hastighet, utholdenhet, koordinasjon, ROM, styrke/kraft, timing og kognitiv funksjon. Spillene kan tilpasses til den individuelles behov for best mulig effekt.

saebo-rejoyce-arm-hand-function-test

SaeboReJoyce Arm Hånd Funksjonstest

SaeboReJoyce kommer med en standardisert objektiv test for arm og hånd. Testen tar 5-10 minutter å gjennomføre. Testresultatene blir lagret med dato for hver gjennomføring. Saebo´s programvare fremstiller resultatene grafisk, og data kan enkelt bli eksportert for analysering og dokumentering.  Dette gjør det også enkelt å måle progresjon hos pasienten.

saebo-rejoyce-parts

Komplett arbeidsstasjon for rehabilitering av arm og hånd

SaeboReJoyce levers med en bærbar PC forhåndsinstallert med den nyeste NeuroGaming-programvaren installert.

 

For å lære mer om SaeboRejoyce se: http://www.youtube.com/watch?v=yVCTyFEekQc