SaeboFlex

SaeboFlex er et rehabiliteringshjelpemiddel for deg som har lite eller ingen evne til å gripe og slippe gjenstander med hånden.

SaeboFlex kan brukes for å trene opp evnen til å gripe og slippe, eller til å hjelpe deg med å utføre oppgaver i hverdagen som krever et grovmotorisk grep. Gjennom et fjærsystem plassert på oversiden av hånden, sørger SaeboFlex for å sette håndledd og fingere på strekk og på den måten gjøre hånden klar for å gripe. Brukeren må gripe ved å bruke egen gripekraft. Fjærsystemet hjelper så til med åpne hånden igjen for å slippe gjenstanden.

Skjermbilde 2017-01-12 kl. 12.15.19

Saebos behandlingsprinsipper er basert på det siste innen forskning.

Saebos behandlingsprinsipper er basert på det nyeste innen forskning på nevrorehabilitering. Resultatene viser at hjernen har evnen til å ”re-programere” seg etter ulike typer skader gjennom mengdetrening og oppgaveorienterte øvelser. Ved bruk av SaeboFlex får du muligheten til å trene på oppgaveorienterteøvelser umiddelbart etter at skaden har inntruffet. Vi ser positive resultater hos brukere som starter opptil 20 år etter at skaden oppsto, men det er en fordel å komme i gang så raskt som mulig med gripe- og slippaktiviteter.