Saebo MyoTrac

MyoTrac er et fremtidsrettet hjelpemiddel som ved bruk av elektrisk stimulering og sensorer, kan hjelpe pasienter med å aktivisere svak muskulatur for å få til bevegelser de ikke klarer alene. 

MyoTrac har sensorer som føler når pasienten prøver å aktivisere svak muskulatur. Hvor sensitiv disse sensorene skal være tilpasses hver enkelt bruker. Når sensorene fanger opp forsøk på aktivitet, starter en elektisk stimulering av musklene slik at pasienten klarer å utføre bevegelsen. På denne måten kan brukeren få hjelp til å utføre viljestyrte bevegelser. Det unike med MyoTrack er at pasienten styrer enheten og ikke motsatt. Med TNS kan man få til muskelaktivitet i svak muskulatur, men brukeren kan ikke styre når musklene trekker seg sammen. 

MyoTrac kan brukes både på hånd og fot. 

For å lære mer om SaeboMyotrac se: http://www.youtube.com/watch?v=Wn6R0PJ1FG4 

myotracinfiniti-1
myotracinfiniti-2
myotracinfiniti-6