Bioservo

Servohandsken_äpple

Bioservo SEM Glove™ er neste generasjon aktivt gripehjelpemiddel. Den kan brukes av personer som har svakt grep, nedsatt håndfunksjon eller som trenger et mer ergonomisk og utholdende grep.

SEM Glove™ er en unik kombinasjon mellom medisinsk teknologi og robotteknologi. Teknologien betegnes ofte for "Soft-Extra-Muscle" (SEM), en behagelig myk og elastisk robot-muskel som tilfører brukeren ekstra gripekraft i hånden og grepet.

Produktet brukes som en helt vanlig hanske, og en kontrollenhet plasseres i beltet. Hansken registrerer helt selvstendig når brukeren prøver å gripe rundt et objekt eller prøver å utføre en oppgave, og tilfører ekstra kraft for å muliggjøre grepet. Hansken hjelper brukeren å få forbedret gripekraft, som gjør det mulig å utføre oppgaver som ellers kunne ha vært vanskelig eller tungt å utføre.

SEM Glove™ kan bidra til å minske behovet for hjelp utenfra, gi økt selvstendighet, samt tilføre sikkerhet og delaktighet i brukerens daglige liv. For mange vil forbedret håndfunksjon gi økt mulighet og lyst til å delta i fysisk aktivitet. Bruk av SEM Glove™ kan føre til økt gjenvinning av håndfunksjon over tid, da hånden som ellers ville vært inaktiv nå heller blir satt i bruk. Bruk av SEM Glove™ kan også redusere risikoen for fallskader da brukeren får et aktivt grep i en hånd som hellers ville vært inaktiv. 

I tillegg til å være et hjelpemiddel for ulike pasientgrupper, er BioServo SEM Glove™ så effektiv i bruk at det også er anvendt i  høyteknologisk industri hos Airbus og NASA! Der gir den økt gripestyrke og utholdenhet til ellers funksjonsfriske brukere i et arbeidsmiljø hvor det kreves et forbedret grep og forbedret ergonomi.

I Sverige har SEM Glove™ over lengre tid vært et velkjent arbeidshjelpemiddel som også dekkes av det offentlige. Dette har resultert i at mange har kunnet returnere til yrker som ellers hadde vært vanskelig å fortsette i på grunn av et redusert- eller svakt grep. Elektrikere, snekkere, malere, rørleggere og industriarbeidere er typiske yrker hvor et godt grep gjennom hele dagen vil være ekstra viktig. I tillegg til å være et effektivt- og godt hjelpemiddel på arbeidsplassen, vil brukeren også kunne anvende produktet i de daglige aktiviteter når han kommer hjem fra arbeidet.

 Kort fortalt vil SEM Glove™ kunne gi et forbedret grep gjennom økt styrke og utholdenhet, både på arbeidsplassen og i de daglige aktiviteter. 

Fordeler med SEM Glove™

 • Redusert behov for hjelp fra andre
 • Økt selvstendighet
 • Økt sikkerhet i hverdagen
 • Tilfører brukeren ekstra styrke og utholdenhet i grepet
 • Behagelig å bruke i et lett, kompakt og elegant design
 • Muliggjør oppgaver som ellers ville vært umulige
 • Enkel i bruk, man trenger ingen opplæring. Produktet er  intuitivt i bruk.
 • Finnes både for venstre og høyre hånd, i flere størrelser
 • Kraften kan enkelt stilles inn og man kan ha flere program å skifte mellom.
 • Lang batterilevetid
 • Slitesterkt produkt som kan brukes både i arbeid og i dagliglivet
 • Kan også brukes for å sikre ergonomisk utholdende grep for ellers funksjonsfriske mennesker