Cypromed er ledende i Norge når det gjelder å følge regler og forskrifter for medisinsk utstyr. Vi ønsker å fremstå som en seriøs aktør i forhold til Nav, våre kunder og konkurrenter.

Cypromed er sertifisert i henhold til Medisinsk Direktiv EN/ IEC 60601-1 (3rd. Edition).

Cypromed har NEMKO-sertifikat No. P13217378, datert 28-06-2013. Leverandører av varmehjelpemidler er lovpålagt å fremvise dette sertifikatet for å kunne levere denne type hjelpemidler gjennom NAV-systemet.