Vi i Cypromed ønsker å være et miljøbevisst firma. Håndtering av emballasje, batterier og elektronikkavfall er viktige områder for oss og vår miljøsatsning.

Miljøtiltak:Cypromed er medlem av Grønt Punkt, Norge for innsamling og gjenvinning av emballasje. Medlemsnummer 44538.Cypromed har avtale med Norsk Gjenvinning Industri AS. Avtalen gjelder en innsamlings- /returordning for batterier og elektronikkavfall. Vårt kundenummer er 210047